Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, από τις 52 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης. Έχει έδρα τα Χανιά και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Εκτελεί τα προβλεπόμενα από το υπ’ αριθ. Π.Δ. 104/2014, με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», και με βάση τον ν.3028/2002, με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 
(βλ. ενδεικτικά το νομικό πλαίσιο που διέπει Φορέα και Υ.Μ)
 
• Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.06.2002), με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 
• Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014), με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
 
• Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α΄/24.03.1992), με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων».
 
• Άρθρο 81, του ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α΄/05.08.1991), με τίτλο «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων».
 
• Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2015 Υ.Α (ΦΕΚ 2891/Β΄/29.10.2015), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 
• Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/14.11.2015 Υ.Α (ΑΔΑ: ΒΜΛΣΓ-7Α3), με θέμα «Συμπλήρωση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ 24.10.2015 Υ.Α (ΦΕΚ 2891/Β΄/29.10.2015), με θέμα ‘‘Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού’’».
 
• Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/85418/3811/29.07.2011 Υ.Α (ΦΕΚ 241/ΤΑΑΠΘ/21-9-2011), με θέμα «Κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλης Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης».
 
• Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/2099π.έ./23.03.2012 Υ.Α (ΦΕΚ 97/ΤΑΑΘΠ/ 28.03.2012), με θέμα «Έγκριση οριοθέτησης Ζωνών Α΄ και Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης».
 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων εκτελεί τα προβλεπόμενα στο υπ' αριθ. Π.Δ. 104/2014, με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», και στην αρχαιολογική νομοθεσία και νομολογία.
Κύριο αντικείμενο της Υπηρεσίας αποτελεί η προστασία των μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό, εκτελούνται από το προσωπικό της ανασκαφικές έρευνες προς αποκάλυψη και διάσωση αρχαιοτήτων, αναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες επί μνημείων, εργασίες ανάδειξης μνημείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους, εργασίες συντήρησης κινητών και ακινήτων μνημείων (τοιχογραφιών, εικόνων, ξυλογλύπτων, βιβλίων, χειρογράφων, έργων σε μουσαμά, κεραμικών, μεταλλικών και υάλινων αντικειμένων, ψηφιδωτών, λίθινων, κλπ). Επιπλέον, επιφορτίζεται με τη φύλαξη και την εύρυθμη λειτουργία των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων/μνημείων/μουσείων/συλλογών, με την προστασία των κινητών και ακινήτων μνημείων, τη διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αρμοδιότητάς της, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των αρχαιολογικών συλλογών που ανήκουν σε τρίτους, τον έλεγχο των αποφάσεων έγκρισης εργασιών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τη χορήγηση άδειας μελέτης/φωτογράφησης/κινηματογράφησης/αποτύπωσης/συντήρησης των κινητών και ακινήτων μνημείων ή και των αρχαιολογικών χώρων που ανήκουν στην χωρική και χρονική της αρμοδιότητα, τη χορήγηση άδειας κατοχής/εισαγωγής/εξαγωγής αρχαίων, τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
Απαραίτητο σε αυτό το πλαίσιο είναι και το διοικητικό έργο, που έχει σχέση με τη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών και φορέων. Ορισμένες από τις ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Μουσείων , σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Υπουργείου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του.
Στους πρωταρχικούς στόχους της ΕΦ.Α. Χανίων συγκαταλέγεται και η δημιουργία ζωνών προστασίας στους αρχαιολογικούς χώρους και η αποτελεσματική λειτουργία τους. Σημαντικό, επίσης, αντικείμενο αποτελεί η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και η κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των μουσείων, ώστε να αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό είναι και οι περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκδηλώσεις πολιτισμού στο χώρο των Μουσείων και των αρχαίων πόλεων.

Προϊστάμενος:

Παπαδοπούλου Ελένη
email προϊσταμένου: epapadopoulou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Στοά Βαρδινογιάννη, 731 34 Χανιά
(είσοδοι από Νικολάου Πλαστήρα & Αποκορώνου - 4ος όροφος)
Τηλ: +30 28210 40095, +30 28210 20156, +30 28210 94487, +30 28210 44418
Fax: +30 28210 94487, +30 28210 44418


E-mail: efacha@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, σε συνάρτηση πάντα με τις χρονικές και χωρικές της αρμοδιότητες, δέχεται αιτήματα προς διεκπεραίωση ιδιωτών και φορέων που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:
• Άδειες κινηματογράφησης, φωτογράφισης και εκδηλώσεων σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου.
• Προσωπικές άδειες ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
• Οικοδομικές άδειες εκσκαφών.
• Άδειες δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού και εξυπηρέτησης Ελλήνων και ξένων ερευνητών (έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του ανασκαφέα).
• Δηλώσεις αρχαιολογικών ιδιωτικών συλλογών, κατοχής ή παράδοσης μεμονωμένων ευρημάτων ή συνόλων.
• Αιτήσεις για αμοιβές παράδοσης αρχαίων αντικειμένων.
• Χρήση (όχι κατοχή) ανιχνευτών μετάλλων.
• Άδειες εξαγωγής έργων τέχνης.
• Άδειες λειτουργίας καταστημάτων σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
• Αιτήσεις υποψηφίων για απασχόληση ορισμένου χρόνου (Α.Σ.Ε.Π.) ή για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., μετά από δημοσίευση των σχετικών προκηρύξεων.
 
Πρότυπα έντυπα αιτήσεων μπορείτε να ανακτήσετε:
• ακολουθώντας τον υπερσύνδεσμο https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iiD=3505.
• ακολουθώντας τη διαδρομή (πάνω δεξιά εδώ, κάτω από τον τίτλο Δείτε ακόμη)
Δραστηριότητα ​Υπηρεσίας   > Πληροφορίες για τον Πολίτη > • Πρότυπες φόρμες αιτήσεων προς συμπλήρωση
 
και αποστολή των συμπληρωμένων αιτήσεων στο email: efacha@culture.gr​

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις