Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εκθέσεων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Σύφωνα με το ισχύον Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) και ισχύει, το Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας υπάγεται στη Διεύθυνση Μουσείων. Το Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας είναι αρμόδιο για:
α) Το μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδιασμό για την οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκθέσεων μόνιμων ή περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
β) Την έγκριση δανεισμού αρχαιοτήτων.
γ) Την ενθάρρυνση ένταξης των Μουσείων σε διεθνή δίκτυα συνεργασιών, της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και της προβολής τους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Tμήμα συνεργάζεται με τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με Μουσεία και Πολιτιστικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και αναλαμβάνει το συντονισμό, τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη των περιοδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την προβολή και την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού.
Επίσης, το Τμήμα μετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δίκτυα μουσείων και μουσειακών οργανισμών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας και την προώθηση των διακρατικών συνεργασιών σε θέματα μουσειακής πολιτικής και πρακτικής.
Τέλος το Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας αναλαμβάνει το συντονισμό των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται στις Εφορείες και τα Μουσεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μουσείων στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Προϊστάμενος:

Σαραγά Νικολέττα
email προϊσταμένου: nsaraga@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33.21.751, +30 210 33.21.737
Φαξ: +30 210 38.01.840


E-mail: teme.dmeep@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις