Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας έχει ως περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης και στεγάζεται στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» καθώς και του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α/31-10-2014).
 
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας υπάγονται όλα τα θέματα που αφορούν στις βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες των δύο νησιών, καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικότερα, το Τμήμα ασχολείται με τον προγραμματισμό και τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών και αρχαιολογικών ερευνών, την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με στόχο τη διάσωση, διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων και των μνημείων αρμοδιότητάς του. Αυτό επιτυγχάνεται και με αξιολογήσεις έργων εντός ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων και προώθηση θεμάτων απαλλοτριώσεων.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ανάδειξης των αρχαιοτήτων και της παρουσίασής τους στο ευρύτερο κοινό, το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων εποπτεύει τις έρευνες επιστημονικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς για τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν την ασφάλεια, την προστασία και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων.
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται επίσης η τήρηση αρχείου κηρύξεων, ανασκαφών και αρχαιολογικών ερευνών, η κατάρτιση φωτογραφικού και σχεδιαστικού αρχείου, η αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση παλαιών ανασκαφών, η ανάδειξη του έργου της Εφορείας διαδικτυακά (ιστότοπος Υπηρεσίας), η εκπόνηση μουσειολογικών μελετών, η χορήγηση αδειών μελετών, η καταγραφή ευρημάτων και η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες.

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μαντζαβίνου & Αβλίχου 5, Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Τηλέφωνο: +30 26710 27546
Φαξ: +30 26710 28349


E-mail: efakef@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις