Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα υπάγεται στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.
Η οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46, του ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018.

Το Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, και Πολιτιστικών Κτηρίων είναι αρμόδιο για:
α) Τη μελέτη και εκτέλεση αμιγώς τεχνικού έργου στο πλαίσιο στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης χώρων, των προϊστορικών κλασικών και ελληνιστικών μνημείων και μνημείων ρωμαϊκής περιόδου παλαιοχριστιανικών βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, των νεοτέρων εκκλησιαστικών μνημείων, των νεότερων και σύγχρονων μνημείων σε συνεργασία με την αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΜΤΕ. Επίσης την τεχνική υποστήριξη των Αρχαιολογικών Έργων των Εφορειών Αρχαιοτήτων.
β) Την εξέταση θεμάτων επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων των κτηρίων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3028/2002 και φέρουν τον χαρακτηρισμό επικίνδυνων ή επικινδύνως ετοιμόρροπων.
γ) Τη μελέτη εκτέλεση για την επέκταση διαρρύθμιση διασκευή επισκευή και διαμόρφωση μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων όπως επίσης και του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτηρίων των αρχαιολογικών αποθηκών φυλακίων χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτηρίων που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και για κάθε νέα κατασκευή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους.
δ) Την εισήγηση σε συνεργασία με τη χωρικώς  αρμόδια ΕΦΑ, προς το Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με τη χορήγηση άδειας μελέτης αναστηλωτικών έργων επί μνημείων.
ε) Την πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ / ΙΕΚ εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το ΥΠΠΟΑ και φοιτητών ΤΕΙ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.​

Προϊστάμενος:

Κουνάβος Δημήτριος
email προϊσταμένου: dkounavos@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αρχοντικό Μίσιου, Ασωπίου 9, 45 444 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 78 018, +30 26510 78 062, +30 26510 28 893, +30 26510 64 580
Φαξ: +30 26510 21 203


E-mail: ynmtehvidm@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07:00-15:00
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07:00-15:00
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις