Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διοικητική, οικονομική, γραμματειακή ​υποστήριξη του έργου της Εφορείας.
ββ) Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
γγ) Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.
δδ) Τη διενέργεια πάσης​ φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών τόσο χωρικά, όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

Προϊστάμενος:

Κουκά Αναστασία
email προϊσταμένου: akouka@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​​Διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, 117 42 Αθήνα
Τηλεφωνο: +30 210 92 35 105, 92 39 038, 92 47 249, εσωτ.106​
Φαξ: +30 210 92 35 707​E-mail: eena@culture.gr, td.eena@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις