Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσ/νίκης (ΕΤΟΣ ΚΟΘ)

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ιδρύεται με το Ν. 2557/ 1997 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Σκοπός του Ταμείου είναι η διαχείριση των κάθε είδους πιστώσεων, πόρων, εσόδων και περιουσίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και η διάθεση αυτών για την οργάνωση συναυλιών, την ίδρυση και λειτουργία μουσικών συνόλων, τη συνεργασία και σύμπραξη με άλλους καλλιτεχνικούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και καλλιτεχνικών φορέων του εξωτερικού. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Προϊστάμενος:

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Σίμος Παπάνας , Πρόεδρος Δ.Σ.: Ευστάθιος Γεωργιάδης

Υπάγεται:

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  ​Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21, 56430  Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης
  Τηλέφωνο: +30 ​2310 589156-7
  E-mail: info@tsso.gr

  URL:

  Ετικέτες:

  ​​​​​​​​​​​​​
  ​​
  Επιστροφή​​
  ​​​​​​​​​​
   
  Ημερολόγιο
  Εκδηλώσεις