Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης είναι αρμόδιο για:
αα) Την εισήγηση για τους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες πολιτικής στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και την εξειδίκευσή τους σε σχέδια δράσης.


ββ) Τη σύνταξη του ετήσιου συμπληρώματος προγραμματισμού και εξειδίκευση του ισχύοντος επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Δ.Σ.Π. με συγκεκριμένες κατανομές προϋπολογισμού επιλέξιμων δράσεων και κριτήρια καθώς και τον προγραμματισμό της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής.


γγ) Τη συστηματική αποτίμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα του βαθμού επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επιμέρους Προγραμμάτων και Δράσεων, σε όλους τους τομείς της Γ.Δ.Σ.Π..


δδ) Τη σύνταξη ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων.


εε) Την υποστήριξη της Γ.Δ.Σ.Π. κατά την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ή άλλων διαδικασιών υπηρεσιακής αξιολόγησης που επιβάλλονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Προϊστάμενος:

Ζαφείρη Όλγα
email προϊσταμένου: ozafeiri@culture.gr

Υπάγεται:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις