Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Γραμμάτων και Βιβλίου

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Γραμμάτων και Βιβλίου είναι αρμόδιο για:
αα) Την ενίσχυση και προώθηση των Ελληνικών Γραμμάτων και την προβολή της Ελληνικής Γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Γραμμάτων.


ββ) Την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση της μετάφρασης έργων της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στο εξωτερικό.


γγ) Την υποστήριξη των νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.


δδ) Την αξιολόγηση, αναγνώριση και βράβευση της δημιουργίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο χώρο των γραμμάτων και του βιβλίου.


εε) Την ενίσχυση εθνικών και διεθνών συνεδρίων για τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τις Επιστήμες.

στστ) Την παρακολούθηση και προώθηση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων


ζζ) Την υποστήριξη εκθέσεων Βιβλίου.

ηη) Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργειών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, για την προώθηση και ανάδειξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του βιβλίου, των Ελληνικών Γραμμάτων και της Ελληνικής Γραμματείας.

Προϊστάμενος:

Περράκης Γεώργιος
email προϊσταμένου: gperrakis@culture.gr

Υπάγεται:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις