Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Ανάγνωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Ανάγνωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου είναι αρμόδιο για:
αα) Την ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή των δημιουργών του βιβλίου και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών του χώρου.


ββ) Την οργάνωση δράσεων προώθησης της φιλαναγνωσίας σε συνεργασία με τις βιβλιοθήκες, το εκπαιδευτικό σύστημα, τους εποπτευόμενους φορείς και τις υποδομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


γγ) Τη διαχείριση και την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής (ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ).


δδ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ και την επεξεργασία ψηφιακή πολιτικής για το ελληνικό βιβλίο, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις ρύθμισης/διαχείρισης θεμάτων "μετάβασης" της εκδοτικής παραγωγής, δημιουργίας, διακίνησης, δανεισμού, κλπ., ψηφιακών βιβλίων.

εε) Την οργάνωση σεμιναρίων, που απευθύνονται σε νέους δημιουργούς και επαγγελματίες, για την πρόοδο στον τομέα των ΤΠΕ.

στστ) Την προώθηση της οργάνωσης ψηφιακών λεσχών ανάγνωσης.


ζζ) Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργιών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στον τομέα του Βιβλίου, τις προτάσεις εκπροσώπησης της Ελλάδας σε διεθνείς συναντήσεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

Προϊστάμενος:

Παππής Χαρίλαος
email προϊσταμένου: hpappis@culture.gr

Υπάγεται:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις