Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό είναι αρμόδιο για:

1. Την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και την εκπόνηση προτάσεων για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό σε συνεργασία με τις καθ’ύλην αρμόδιες διευθύνσεις.
2. Τη διαμόρφωση διαδικασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού.
3. Την παρακολούθηση των αναγκαίων στοιχείων της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον προσδιορισμό (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού.
4. Το συντονισμό των αρμοδίων καθ’ύλην υπηρεσιών και εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου για την εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό
5. Την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου​​

Προϊστάμενος:

​Τρανταλίδου Αικατερίνη
email προϊσταμένου: atradalidou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις