Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Θεάτρου και Χορού

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Θεάτρου και Χορού είναι αρμόδιο για:
αα) Την ανάπτυξη, ενίσχυση, προώθηση και προβολή της θεατρικής και ορχηστικής τέχνης με κάθε πρόσφορο μέσο και την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους και άλλους οργανισμούς του Θεάτρου και του Χορού.


ββ) Την οικονομική και κάθε άλλης μορφής υποστήριξη της θεατρικής συγγραφής και μετάφρασης, καθώς και θεσμών ή φορέων για την ανάπτυξη και την προβολή του θεάτρου και του χορού.


γγ) Την ενίσχυση οικονομική ή άλλη της εξωστρέφειας των θεατρικών ομάδων και των ομάδων χορού για την προβολή της ελληνικής θεατρικής και ορχηστικής τέχνης στο εξωτερικό.


δδ) Την οικονομική και κάθε άλλης μορφής ενίσχυση, υποστήριξη και παρακολούθηση της δράσης των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) και άλλων τοπικών ή περιφερειακών θεάτρων.


εε) Την οικονομική ενίσχυση για την εξεύρεση θεατρικής στέγης - χώρων δοκιμών και παραστάσεων, υποτροφιών, βραβείων και προγραμμάτων ενίσχυσης της ερασιτεχνικής δημιουργίας και συμμετοχής των πολιτών.


στστ) Την οικονομική και κάθε άλλης μορφής ενίσχυση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας των καλλιτεχνών, των δημιουργικών φορέων και επιχειρήσεων του θεάτρου και του χορού και της δημιουργίας και λειτουργίας δημιουργικών διαμονών (residencies) και συνεργατικών μηχανισμών προώθησης του θεάτρου και χορού στο εξωτερικό.


ζζ) Την υποστήριξη συμμετοχής θεατρικών φορέων σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα και τη συνεργασία για την ανάπτυξη συνεργατικών μηχανισμών, δικτύων και ανταλλαγών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργιών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.


ηη) Την υποστήριξη του Λυρικού Θεάτρου (Όπερα και Οπερέτα), με την αρωγή της σύγχρονης παραγωγής και των νέων δημιουργών, την ενίσχυση πειραματικών καλλιτεχνικών σχημάτων, καθώς και την προαγωγή του Λυρικού Θεάτρου στην Περιφέρεια με την προώθηση κοινών δράσεων με την Εθνική Λυρική Σκηνή αλλά και τοπικούς φορείς της μουσικής, ιδιαίτερα σε περιοχές με μακρά παράδοση στην καλλιέργεια του Λυρικού Θεάτρου.


θθ) Τη συγκρότηση και λειτουργία συλλογικών οργάνων για τη χορήγηση σύνταξης καλλιτεχνών λόγω διακεκριμένων υπηρεσιών.

Προϊστάμενος:

Ιωάννα Ζωντανού
email προϊσταμένου: izontanou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 720, +30 210 82 01 722, +30 210 82 01 729, +30 210 82 01 735, +30 210 82 01 736, +30 210 82 01 737


E-mail: tmthch@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις