Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237518/6051/21.05.2020 (Β’ 2024) Κοινή Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 39 και της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
  
(Πληροφορίες ειδικότερα για τις αρμοδιότητες του εν λόγω Γραφείου θα βρείτε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία» στο αρχείο με τίτλο «Καθορισμός Δομής Μ.Ε.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.» άρθρο 2Β)      

Προϊστάμενος:

Δημητρακοπούλου Όλγα
email προϊσταμένου: odimitrakopoulou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Σουλτάνη 6, 106 83 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3844350​​E-mail: mee@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις