Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην Π.Ε. Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα. Ιδρύθηκε το 2014 (Π.Δ. 104/2014) με βασικό σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέβεζας.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην Π.Ε. Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα. Ιδρύθηκε το 2014 (Π.Δ. 104/2014) με βασικό σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέβεζας μέσα από την προστασία, διάσωση, ανεύρεση, αποκάλυψη και φύλαξη των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το 1830 (μεταβυζαντινή περίοδο) και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εντάσσεται επίσης η διενέργεια συστηματικών και σωστικών ανασκαφών σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, είτε ιδιωτών, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης τεχνικών έργων, οποιαδήποτε μορφής αρχαιολογική έρευνα, ο προγραμματισμός και εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα ανάλογα τμήματα του ΥΠΟΠΑΙΘ και τα διοικητικά καθήκοντα της για την εξυπηρέτηση των πολιτών και άλλων φορέων του Δημοσίου (αυτοψίες, χορήγηση αδειών, γνωμοδοτήσεις κλπ.)
 
Είναι υπεύθυνη για:
• Την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την προβολή και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την έκθεση τους σε Μουσεία, τον προγραμματισμό, διαχείριση και εκτέλεση οποιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, καθώς και τη μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων και για την παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
• Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων.
• Τη συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών καθώς και την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου.
• Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας.
• Τη ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης της Εφορείας και τη σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
• Τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων της Πρέβεζας και του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης.
• Ενημέρωση φορέων και πολιτών για τα ισχύοντα σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία σε περιοχές ενδιαφέροντός τους και τακτή ενημέρωση των ΜΜΕ και κοινού για τα αποτελέσματα των εν γένει ερευνών και δράσης της Υπηρεσίας.
• Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τις δραστηριότητες της Εφορείας, ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης και διοργάνωση προγραμμάτων και περιοδικών εκθέσεων, καθώς επίσης και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Προϊστάμενος:

Αγγέλη Ανθή
email προϊσταμένου: aaggeli@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Πρέβεζα
Τηλέφωνο: +30 26820 89 890
Φαξ: +30 26820 89 891
Έδρα: Πρέβεζα


E-mail: efapre@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην Π.Ε. Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα. Ιδρύθηκε το 2014 (Π.Δ. 104/2014) με βασικό σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέβεζας μέσα από την προστασία, διάσωση, ανεύρεση, αποκάλυψη και φύλαξη των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το 1830 (μεταβυζαντινή περίοδο) και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εντάσσεται επίσης η διενέργεια συστηματικών και σωστικών ανασκαφών σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, είτε ιδιωτών, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης τεχνικών έργων, οποιαδήποτε μορφής αρχαιολογική έρευνα, ο προγραμματισμός και εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα ανάλογα τμήματα του ΥΠΟΠΑΙΘ και τα διοικητικά καθήκοντα της για την εξυπηρέτηση των πολιτών και άλλων φορέων του Δημοσίου (αυτοψίες, χορήγηση αδειών, γνωμοδοτήσεις κλπ.)
Υπαγόμενα Τμήματα-Υπηρεσίες:
1. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
2. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
3. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
4. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
5. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας περιλαμβάνει στην αρμοδιοτητά της τον Αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, τον Αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης, τον Αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις