Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Μαγνησία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 104/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014).
Λειτουργεί σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ.
Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας αφορά στην επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, διατήρηση, συντήρηση, προστασία, ανάδειξη, προβολή και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την έκθεσή τους στα Αρχαιολογικά Μουσεία Βόλου και Αλμυρού, καθώς και στη συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιχειρησιακοί στόχοι είναι επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας συμπεριλαμβάνονται η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών χωρικής της ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Προϊστάμενος:

Μπάτζιου Ανθή
email προϊσταμένου: abatziou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αθανασάκη 1, 380 01 Βόλος
Τηλ: +30 24210 76278
Fax: +30 24210 76496


E-mail: efamag@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις