Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα που εκτείνεται στην Π.Ε. Ενότητα Ημαθίας.
Τη λειτουργία της Εφορείας διέπει ο Νόμος 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Κύριο έργο της είναι η διατήρηση, η προστασία και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το 1830, καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων από το 1830 και εξής.
Στις κύριες δραστηριότητες της Εφορείας περιλαμβάνεται η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεσή τους στα υπαγόμενα σε αυτήν μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων χωρικής της ευθύνης, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους. Τέλος, βασική μέριμνα της Εφορείας αποτελεί η επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μουσείων και των συλλογών της, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Η Εφορεία πραγματοποιεί ένα σύνθετο αρχαιολογικό έργο επιστημονικής και ταυτόχρονα διοικητικής φύσεως που στόχο έχει αφενός την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ώστε αυτή να καταστεί μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, και αφετέρου την ανάδειξη και ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή, προκειμένου να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πολίτη.

Προϊστάμενος:

Στρατούλη Γεωργία
email προϊσταμένου: gstratouli@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 16-18, 59132 Βέροια 
Τηλέφωνο: +30 23310 29737
Φαξ: +30 23310 71725


E-mail: efahma@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις