Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων είναι αρμόδια για την προστασία και την αναστήλωση των μνημείων μεταγενέστερων του 1830, τα οποία φέρουν αυτό το χαρακτηρισμό λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους (Ν. 3028/2002, Άρθρο 6, 1β,γ)
 
Οι εργασίες στα μνημεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση κλπ. αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής υπόστασης και αυθεντικότητάς τους, την ανάδειξη και εν γένει την προστασία τους. Διενεργούνται σύμφωνα με μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί η τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του ακινήτου (Ν. 3028/2002, Άρθρο 40, 1).
 
Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την προστασία ετοιμόρροπων μνημείων, συγκροτώντας με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή και έναν πολιτικό μηχανικό, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν αρχιτέκτονα της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και έναν ιστορικό ή ιστορικό τέχνης. Η επιτροπή ελέγχει την κατάστασή τους και προτείνει μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του μνημείου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες για την υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του κτιρίου, την αποξήλωση ετοιμόρροπων τμημάτων, τη συλλογή αρχιτεκτονικών μελών, η απομάκρυνση διακοσμητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, καθώς και την ασφάλεια των ενοίκων ή των διερχομένων (Ν. 3028/2002, Άρθρο 41, 1).

Προϊστάμενος:

Καράνη Ιωάννα
email προϊσταμένου: ikarani@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 52 19 011,  +30 210 52 19 005 


E-mail: dpansm@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις