Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ψηφίσματα υπέρ της Επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα

​​Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1999)

Το 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την ακόλουθη δεσμευτική απόφαση:
Έχοντας υπόψη τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το τρέχον φθινόπωρο το Ινστιτούτο MORI στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την οποία προκύπτει ότι μια σημαντική πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας αυτής είναι υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, καθώς και ότι μια προηγούμενη ανάλογη δημοσκόπηση εκ μέρους του τηλεοπτικού δικτύου Channel 4 είχε διαπιστώσει ότι το ποσοστό των ευνοϊκώς διακειμένων υπερέβαινε το 90%,

Έχοντας υπόψη το Άρθρο 128 της Συνθήκης σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών στον πολιτιστικό τομέα, όπως η UNESCO, καθώς και το γεγονός ότι το 1982 η UNESCO ανακήρυξε στο Μεξικό τον Παρθενώνα ως μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ότι, επίσης, υποστηρίζει την επιστροφή των γλυπτών,

Έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής στην Ερώτηση Ε-2800/98 της 30ης Σεπτεμβρίου 1998, η οποία αναφέρει ότι «ο Παρθενώνας της Ακροπόλεως και τα Γλυπτά του αποτελούν αναπόσπαστο και ανεκτίμητο τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς»,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποσπάσθηκαν από την Αθήνα στη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής,

1. Θεωρεί ότι η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα θα αποτελούσε μια καίρια ενέργεια για την προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Καλεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει θετικά το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο φυσικό τους χώρο.

3. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη δήλωση αυτή στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας, στα κοινοβούλια των δύο αυτών χωρών, καθώς και στην UNESCO και στον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε.

 

Ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων (22-24 Φεβρουαρίου 2002) 

40η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φλώρινα, 22-24 Φεβρουαρίου 2002

ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των ελληνικών Πανεπιστημίων στηρίζει το αξιωματικό και οικουμενικό αίτημα για επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων, προϊόντων της ανθρώπινης Τέχνης, που στην καλύτερη περίπτωση στο όνομα της προστασίας, της ασφάλειας και της ανάδειξής τους απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Η Ελλάδα, τόπος μοναδικής λάμψης του Πολιτισμού, έχει υποστεί λεηλασία θησαυρών που γεμίζουν τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά μουσεία του κόσμου.

Η αρπαγή των Γλυπτών του Παρθενώνα και το "ξενίτεμα" αριστουργημάτων της αρχαίας ελληνικής Γλυπτικής, είναι κορυφαίες πράξεις "ορφάνιας" της περιουσίας του Ελληνικού Πολιτισμού και του Ελληνικού Λαού. Η Ελλάδα, ελεύθερη όσο ποτέ άλλοτε και έχοντας δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ασφαλή προβολή τους, δικαιούται να υποδεχτεί τα δημιουργήματα του Πολιτισμού της γιατί, εκτός των άλλων, της ανήκουν.

Η Σύνοδος ζητά της επιστροφή των γλυπτών στην Ιερή Γη και σπεύδει να θέσει το ζήτημα ενώπιον της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας, της Συνόδου Πρυτάνεων των Γαλλικών Πανεπιστημίων, της Ακαδημίας Αθηνών και λοιπών διεθνών Οργανισμών.

 

Κοινή δήλωση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Οι Υπουργοί Πολιτισμού και Αθλητισμού των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που συναντήθηκαν στην Θεσσαλονίκη στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2002 ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, συζήτησαν μέσα σ' ένα ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα θέματα της αρμοδιότητάς και συμφώνησαν τα εξής:

Ι. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γνωρίζουν πολύ καλά μέσα από την απώτερη αλλά και την πρόσφατη ιστορική εμπειρία ότι ο Πολιτισμός είναι το προνομιακό πεδίο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και των κοινωνιών. Εντούτοις τα πολιτιστικά φαινόμενα λειτουργούν πολύ συχνά ως αιτία παρεξηγήσεων, τριβών αλλά και ενόπλων συγκρούσεων.
Επιτακτική συνεπώς ανάγκη είναι η διαρκής αναζήτηση ενός "Πολιτισμού των Πολιτισμών" που βασίζεται στην αρχή της πολιτιστικής ισοτιμίας και τον ειλικρινή διάλογο. Ένας τέτοιος "Πολιτισμός των Πολιτισμών" δεν μπορεί παρά να είναι ένας πολιτισμός της ειρήνης μεταξύ των λαών και ένας πολιτισμός της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό κάθε κράτους. Ένας πολιτισμός που σέβεται την παράδοση και είναι ανοικτός στα σύγχρονα ρεύματα της ψηφιακής εποχής. Η ανάγκη για την αναζήτηση και τη διαμόρφωση ενός "Πολιτισμού των Πολιτισμών" έγινε πολιτικά επιτακτική μετά τις ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή και ιδίως μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και την προβολή διαφόρων θεωριών σύμφωνα με τις οποίες η "σύγκρουση των Πολιτισμών" είναι δεδομένη, μοιραία ή αναπόφευκτη. Στην αντίληψη της σύγκρουσης των πολιτισμών πρέπει να αντιταχθεί η λογική του ισότιμου διαλόγου των πολιτισμών που υπερβαίνει αγκυλώσεις, προλήψεις και στερεότυπα. Ενός διαλόγου των πολιτισμών που αναδεικνύει το στοιχείο της οικουμενικότητας του ανθρώπου το οποίο βρίσκεται μέσα στην αξιοπρέπεια, την ευαισθησία, την έμπνευση και τη δημιουργικότητά του.
Πολιτισμός υπό την έννοια αυτή δεν είναι μόνο η πολιτιστική κληρονομιά και οι καλές τέχνες. Πολιτισμός είναι το επίπεδο της τεχνολογίας και της αισθητικής του καθημερινού βίου, η ποιότητα της ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη, η συλλογική μνήμη και συνείδηση των κοινωνιών.

ΙΙ. Με αυτήν την αντίληψη για τον πολιτισμό εναρμονίζεται εξ ορισμού η Ολυμπιακή ιδέα και το Ολυμπιακό κίνημα ως κορυφαία αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα. Η επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, δίνει στην Αθήνα την δυνατότητα να οργανώσει το 2004 τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ανθρωπίνου μέτρου και την αυθεντικότητα των τόπων, των τοπίων και των ιδεών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι από την άποψη αυτή μία ευκαιρία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Ευκαιρία για την στενότερη αθλητική συνεργασία, και την ανάπτυξη ενός περιφερειακού δικτύου Ολυμπιακών και Προολυμπιακών υποδομών που είναι χρήσιμες όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά για όλες τις μεγάλες διεθνείς και περιφερειακές αθλητικές διοργανώσεις.
Η διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι μία μοναδική ευκαιρία για την προβολή των μηνυμάτων της ειρήνης, της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, της ολυμπιακής εκεχειρίας και του πνεύματος του ευ αγωνίζεσθαι.

ΙΙΙ. Μέσα σ' αυτό το πολιτικό πλαίσιο οι συμμετέχοντες Υπουργοί αποφάσισαν, να αναλάβουν, να οργανώσουν, να ενισχύσουν και να εφαρμόσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Την ενεργό συμμετοχή των χωρών τους στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα (2002-2004) όπως αυτή διοργανώνεται από την Ελλάδα σε συνεργασία με την UNESCO, τη ΔΟΕ και το Διεθνές Ίδρυμα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.
Οι σχετικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.

2. Τη συμμετοχή των χωρών τους στη διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας που ξεκινά από την Αρχαία Ολυμπία και καταλήγει στην Αθήνα αλλά διέρχεται από όλες τις Ηπείρους.
Η συμμετοχή αυτή θα είναι οργανωτική, αθλητική και πολιτιστική. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες θα προσφέρουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση για τη διέλευση της φλόγας με τα μηνύματα που αυτή συμπυκνώνει και συμβολίζει.

3. Την ενεργό διμερή και πολυμερή συνεργασία στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ιδίως για κοινά ανασκαφικά προγράμματα και για τη συντήρηση και αναστήλωση μνημείων που έχουν πληγεί από πολεμικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες Υπουργοί σημειώνουν την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και μπορεί να συντονίσει σχετικά προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO, το ICOMOS, το ICROM και άλλους συναφείς διεθνείς οργανισμούς ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι συμμετέχοντες Υπουργοί υπογραμμίζουν την σημασία της εφαρμογής των κανόνων και διαδικασιών της UNESCO για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και ιδίως των σχετικών με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησής τους.

4. Την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμερές και πολυμερές επίπεδο στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό θα στηριχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο:

α. Η οργανωμένη συνεργασία των κρατικών και των λυρικών θεάτρων των χωρών της περιοχής και τα δίκτυα των διευθυντών τους.

β. Το Δίκτυο των Κινηματογραφιστών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECN) που έχει ήδη συγκροτηθεί και λειτουργεί.

γ. Το Νοτιοανατολικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σύγχρονης Τέχνης (SEEAN), το Forum καλλιτεχνικών ανταλλαγών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Βαλκανικό Μουσικό Forum. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συγκρότηση μιας Μεγάλης Ευρωπαϊκής Ορχήστρας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

δ. Το Βαλκανικό Κέντρο Μετάφρασης (δραστηριότητα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας) που αναλαμβάνει να χρηματοδοτεί κάθε χρόνο τη μετάφραση δεκαπέντε βιβλίων (κυρίως λογοτεχνικών, ιστορικών και πολιτικών) από τις διάφορες γλώσσες της περιοχής στα ελληνικά και δεκαπέντε ελληνικών βιβλίων σε διάφορες γλώσσες της περιοχής.

ε. Η έκθεση βιβλίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα οργανώνεται από το 2003 κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιο της οποίας θα οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα απονέμονται βραβεία σε συγγραφείς και μεταφραστές.

ζ. Ανάλογοι (με τα σημεία δ. και ε.) θεσμοί ή δράσεις στις άλλες χώρες της περιοχής.

η. Τη δημιουργία περιφερειακής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολυπολιτισμικές συνεργασίες και κοινά προγράμματα, ιδίως στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.

θ. Κοινά προγράμματα στο πεδίο της πολιτιστικής, ολυμπιακής και αθλητικής εκπαίδευσης.

5. Την ενίσχυση της συνεργασίας, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, στον τομέα του αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό θα στηριχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο:

α. Αθλητικές συναντήσεις ομάδων ή αθλητών των χωρών της περιοχής σε συνεργασία με τις οικείες ομοσπονδίες με ιδιαίτερη έμφαση στις μόνιμες διοργανώσεις όπως π.χ. οι Βαλκανικοί Αγώνες Στίβου.

β. Η μετάβαση ομάδων ή αθλητών από μία χώρα της περιοχής σε άλλη για προετοιμασία.

γ. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, η έρευνα και οι κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της βίας στις αθλητικές διοργανώσεις, της φαρμακοδιέγερσης και τώρα πλέον του γενετικού ντόπινγκ.

δ. Η συνεργασία στον τομέα του Ειδικού Αθλητισμού και ιδίως του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες ενόψει και της σημασίας που έχουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004.

ε. Τη δημιουργία ενός δικτύου σημείων επαφής μεταξύ των αρμοδίων αρχών των χωρών της περιοχής για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας αθλητών και αθλητικών παραγόντων.

στ. Την προετοιμασία ενός περιφερειακού οδηγού προπονητικών εγκαταστάσεων σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

ΙV. Οι συμμετέχοντες Υπουργοί θεωρούν την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αθήνα ως υποχρέωση της σύγχρονης ανθρωπότητας απέναντι στο κορυφαίο μνημείο του κλασικού πολιτισμού. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 πρέπει να βρουν τα Μάρμαρα στην Αθήνα.

V. Οι συμμετέχοντες Υπουργοί αποφάσισαν να επαναλαμβάνουν κατά χρονικά διαστήματα τις συναντήσεις τους αυτές και αποδέχθηκαν πρόσκληση του Έλληνα Υπουργού να μετέχουν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διεξαχθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της επόμενης Ελληνικής προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2003.

VI. Η παρούσα κοινή δήλωση συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες Υπουργοί:

Agron Tato
Υπουργός Πολιτισμού, Νεότητας, Αθλητισμού της Αλβανίας

Mitar Novacovic
Υπουργός Επιστημών και Πολιτισμού της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης

Vasil Ivanov
Πρόεδρος του Κρατικού Οργανισμού Νεότητας και Αθλητισμού (Υπουργός) της Βουλγαρίας

Roumen Dimitrov
Υφυπουργός Πολιτισμού της Βουλγαρίας

Naima Balic
Υφυπουργός Πολιτισμού της Κροατίας

Ganka Samoilovska - Cvetanova
Υπουργός Πολιτισμού της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Ευάγγελος Βενιζέλος
Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος

Ιωάννης Κουράκης
Υφυπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος

Νάσος Αλευράς
Υφυπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος

Georgiu Gingaras
Υπουργός Νεότητας και Αθλητισμού της Ρουμανίας

M. Oroveanu
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Πολιτισμού της Ρουμανίας

Borut Mahnic
Πρέσβης της Σλοβενίας στην Αθήνα

Gazne Soysal
Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη

Srjan Boskovkc
Υφυπουργός Παιδείας και Αθλητισμού της Σερβίας

 

Πρακτικά της συνόδου της Γερουσίας του Καναδά, 27/5/2003

Υπέρ της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα τάχθηκε-μετά το καναδικό Κοινοβούλιο-και η Γερουσία, υιοθετώντας σχετική πρόταση της ομογενούς Γερουσιαστού κας. Pana (Παναγιώτα) Merchants. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τύπου, η καναδική Γερουσία-μέσω της υιοθετηθείσας αυτής πρότασης-παροτρύνει την κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας να επιστρέψει, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

 

Ψήφισμα Χιλιανής Γερουσίας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, 2004

«…Ο Παρθενώνας χτίστηκε τον 5ο αιώνα και βρίσκεται στην Ακρόπολη των Αθηνών, αποτελεί δε σύμβολο της δημοκρατίας ανά τον κόσμο και εκπροσωπεί το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Επίσης, αποτελεί το ιερό επίκεντρο της Δημοκρατίας της Αθήνας, το έμβλημά της, καθώς και αυτό της UNESCO. Τέλος, η αισθητική, αρχαιολογική και ιστορική του αξία είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει να επιδείξει ο πολιτισμός μας… Για τους λόγους αυτούς, έχοντας υπόψη: Ότι πολυάριθμα τεμάχια που αποτελούσαν τον Παρθενώνα, ναό που βρίσκεται στην Ακρόπολη των Αθηνών, στην Ελλάδα, αφαιρέθηκαν από τον τόπο αυτό και μεταφέρθηκαν στη Μ Βρετανία στις αρχές του 19ου αι., όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χωρίς την έγκριση για αφαίρεση και εξαγωγή τους, Ότι ο Παρθενώνας αποτελεί το αρχαιότερο και τελειότερο αρχιτεκτονικό μνημείο του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και το πολυτιμότερο μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς… Η Γερουσία της Χιλής συμφωνεί: Να υποστηρίξει το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, στη Μ. Βρετανία».

 

ΑΙΤΗΣΗ Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Νέα Ζηλανδία, 17 Νοεμβρίου 2004 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ, αιτούμαστε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου της Νέας Ζηλανδίας στο να παροτρύνει τη Βρετανική Κυβέρνηση, που έχει τη δύναμη να το κάνει, να λάβει οποιαδήποτε μέτρα είναι απαραίτητα, προκειμένου να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα, όπου μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα νέο μουσείο κοντά στον Παρθενώνα από όπου και αφαιρέθηκαν.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι αυθύπαρκτα έργα τέχνης αλλά είναι ενιαία αρχιτεκτονικά μέλη ενός από τα πιο σημαντικά μνημεία στον αρχαίο κόσμο. Είναι ένα ζήτημα φυσικής δικαιοσύνης, και υψίστης σημασίας για τη σωστή μελέτη αυτών των μνημείων, το να ενωθούν στη γενέτειρά τους.

Το 1801 πράκτορες που δρούσαν για τον Λόρδο Έλγιν αφαίρεσαν κατά προσέγγιση τα μισά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τα μετέφεραν στο Λονδίνο, όπου τώρα αποτελούν τμήμα της συλλογής του Βρετανικού Μουσείου. Τώρα που η Ελληνική Κυβέρνηση κατασκευάζει το νέο Μουσείο της Ακρόπολης πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα για να βρεθούν τα μέσα για να επανενωθούν τα Γλυπτά αυτά στην Αθήνα, όπου θα εκτεθούν στο πλαίσιο του Παρθενώνα.

 

Απόφαση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης υπέρ της παραχώρησης στην Ελλάδα θραύσματος από το γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, 11/01/2006

«Στο Μουσείο Αρχαιοτήτων του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης βρίσκεται ένα θραύσμα αναγλύφου από τη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα, το οποίο συνανήκει με θραύσματα που βρίσκονται στην Αθήνα. Και στο παρελθόν το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης έχει καταστήσει δυνατή την επανένωση συνανηκόντων τμημάτων αρχαίων έργων τέχνης προβαίνοντας σε ανταλλαγές με άλλα μουσεία διαφόρων χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η πρυτανεία αποφάσισε την παραχώρηση αυτού του τεμαχίου των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Το Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης παραχωρεί αυτό το θραύσμα αποκλειστικά και μόνο επειδή αναγνωρίζει τη σημασία του Παρθενώνα ως μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Κίνητρό του είναι ο επιστημονικός στόχος να προωθήσει την ενοποίηση του Παρθενώνα ως μοναδικού μνημείου του παγκόσμιου πολιτισμού. Η πρυτανεία θεωρεί την παραχώρηση αυτού του θραύσματος ως ιδιαίτερη περίπτωση που δεν πρέπει απαραίτητα να εφαρμοσθεί και σε άλλα μνημεία και έργα τέχνης».

 

Παγκόσμιος Σύνδεσμος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (2006)

Διακήρυξη:

«Τα γλυπτά τα οποία σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο αποτελούσαν κάποτε ένα ενιαίο τμήμα του Παρθενώνα, του ναού που στέκεται στην κορυφή της Ακρόπολης στην Αθήνα. Χτισμένος στο αποκορύφωμα των ελληνικών επιτευγμάτων της κλασικής περιόδου του 5ου αιώνα π.Χ., ο Παρθενώνας παραμένει ένα απαράμιλλο επίτευγμα στη συγχώνευση μηχανικής, αρχιτεκτονικής και τέχνης. Τα υπέροχα μαρμάρινα αγάλματα του ναού, οι μετόπες και οι ζωφόροι, που δεν αποτελούν ανεξάρτητα έργα τέχνης αλλά αδιαίρετα στοιχεία του Παρθενώνα, είναι ευρέως γνωστά και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα σωζόμενα έργα τέχνης στον κόσμο. Ο Παρθενώνας και τα άλλα μνημεία στην Ακρόπολη είναι επισήμως αναγνωρισμένα ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Περισσότερα από 100 τμήματα των γλυπτών και ορισμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία, καίρια για την πλήρη εκτίμηση της ομορφιάς και του σχεδιασμού του μνημείου, αφαιρέθηκαν από τον Βρετανό πρέσβη Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα από την Ακρόπολη, όταν η Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τοποθετήθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο το 1816. Εκτίθενται στο Λονδίνο σε μια συμβατική αίθουσα, διαχωρισμένα από το αρχιτεκτονικό τους πλαίσιο και το κατάλληλο περιβάλλον. Η συνεχιζόμενη επιμονή του Βρετανικού Μουσείου να παραμείνουν τα γλυπτά στο Λονδίνο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ταχέως αναπτυσσόμενη ατμόσφαιρα της διεθνούς συνεργασίας γύρω από το θέμα των αμφισβητούμενων μουσειακών αντικειμένων. Η επανένωσή τους με το ήμισυ των γλυπτών που παραμένει στην Αθήνα θα αποκαθιστούσε το πληρέστερο νόημα της τέχνης τους και θα αποτελούσε μεγάλο όφελος για την ανθρωπότητα, ειδικά όταν περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται σήμερα την Ακρόπολη στην Αθήνα παρά την Duveen Gallery του Βρετανικού Μουσείου. Η παρακράτηση των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο αποτελεί σημείο έντονης αντιπαράθεσης με τη βρετανική και την παγκόσμια κοινή γνώμη, η οποία έχει, με συντριπτικά ποσοστά πλειοψηφίας, υποστηρίξει την επανένωση των σωζόμενων Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι αναντίρρητα πολύ σημαντικά για την κληρονομιά της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Τώρα υπάρχει η προοπτική για τη Βρετανία και την Ελλάδα να φτάσουν σε συμφωνία για την επανένωση των γλυπτών δίπλα στην Ακρόπολη μια –μια εξέλιξη που θα επέφερε μεγάλο όφελος στους λαούς και των δύο χωρών και γενικά σε όλα τα έθνη, όχι μόνο της σύγχρονης εποχής, αλλά ακόμα και των γενεών που θα ακολουθήσουν. Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα καλεί τη Βρετανική και την Ελληνική Κυβέρνηση να αρχίσουν διμερείς διαπραγματεύσεις για να επιτύχουν σύντομα, στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται τώρα στο Λονδίνο και στην Αθήνα». Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένας οργανισμός 12 εθνικών επιτροπών από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βρετανία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ν. Ζηλανδία, τη Ρωσία, τη Σερβία-Μαυροβούνιο, την Ισπανία, τη Σουηδία και τις Η.Π.Α. που είναι αφοσιωμένες στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αφού συζήτησε το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο χώρο δημιουργίας τους και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης,

Ψηφίζει τα ακόλουθα:

1. Εκφράζει τη βαθιά της ικανοποίηση για την ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης και συγχαίρει την κυβέρνηση της Ελλάδας και όλους τους συντελεστές της δημιουργίας του. Τα εγκαίνιά του υπήρξαν πολιτιστικό γεγονός με παγκόσμια σημασία.

2. Πιστεύει ότι σε αυτό το εξαιρετικής έμπνευσης και τεχνικής υπερσύγχρονο μουσείο πρέπει να βρουν τη φυσική τους θέση τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Σήμερα είναι προφανές ότι η θέση των μαρμάρων είναι δίπλα στα άλλα μάρμαρα, στο μουσείο τους, δίπλα στην ίδια την Ακρόπολη.

3. Υπενθυμίζει ότι η Ακρόπολη των Αθηνών αποτελεί για τους Έλληνες και την ανθρωπότητα ολόκληρη σύμβολο του μέτρου, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, που απλόχερα η Ελλάδα χάρισε σε όλη την οικουμένη.

4. Ενώνει τη φωνή της με εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο που ζητούν την αποκατάσταση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

5. Καλεί την κυβέρνηση και κάθε άλλη αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασίλειου όπως δώσουν ένα οριστικό τέλος στην περιπέτεια των μαρμάρων επιστρέφοντάς τα πίσω στο φυσικό τους χώρο. Η λειτουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης αποτελεί το πιο ισχυρό επιχείρημα για την ασφάλεια, τη συντήρηση και την ανάδειξη των μαρμάρων ως ενιαίου μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς.

6. Καλεί όλες τις χώρες, καθώς και την UNESCO να ανανεώσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και για συνένωση αυτού του μοναδικού στοιχείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με το φυσικό χώρο όπου ανήκει. Η υλοποίηση του στόχου αυτού θα αποτελέσει εξαιρετική συμβολή στην προαγωγή των αρχών και αξιών που συνθέτουν τη βάση του οικουμενικού πολιτισμού.

2 Ιουλίου, 2009. ​

​​​
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις