Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Aναστήλωση-Στερέωση-Αποκατάσταση Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Μοριάς Λέσβου
Οι εργασίες στερέωσης- αποκατάστασης - αναστήλωσης του ρωμαϊκού υδραγωγείου Μόριας Λέσβου άρχισαν το 1999 και συνεχίζονται έως σήμερα.
Είχαν προηγηθεί εργασίες υποθεμελίωσης του υδραγωγείου ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΔΑΑΜ με τη συνεργασία της Κ ΕΠΚΑ.
Το υδραγωγείο της Μόριας αποτελείτο από 3 τοξοστοιχίες. Η άνω τοξοστοιχία η οποία περιλάμβανε τον αγωγό έχει 17 τόξα. Με την καταστροφή του αγωγού κατέπεσαν τα περισσότερα τούβλινα τόξα της, στα δε εναπομείναντα μετά από διάβρωση και αποσάθρωση κονιαμάτων και δόμων επήλθε χαλάρωση της δομής τους. Ορισμένα λίθινα τόξα της μεσαίας τοξοστοιχίας κατέπεσαν ενώ τα εναπομείναντα παρουσιάζουν χαλάρωση της δομής τους.
Σκοπός των εργασιών αποκατάστασης είναι η συνέχεια των τόξων της μεσαίας τοξοστοιχίας και η αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των λιθοσωμάτων των πεσσών. Ειδικότερα θα γίνει συμπλήρωση των 5 λίθινων τόξων της μεσαίας τοξοστοιχίας που έχουν καταπέσει και η ανακατασκευή των 4 τόξων που έχουν ολισθήσει τα κλειδιά τους. Η συμπλήρωσή τους θα γίνει από φυσικούς λίθους.
Το 2001 στερεώθηκε η ετοιμορροπία τμημάτων των τόξων και των πεσσών, τα οποία παρουσίαζαν παραμορφώσεις και έγινε μερική ανακατασκευή τους.
Οι εργασίες συνεχίζονται.

Χρηματοδότης: Γ' ΚΠΣ

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

28/12/1999 -

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ζιρώ Δημοσθένης, Αρχιτέκτων, Δ/ντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Νακάσης Aθανάσιος, Αρχιτέκτων, Προϊστάμενος Τμήματος Έργων ΔΑΑΜ

Παλαντζάς Βασίλης, Αρχιτέκτων, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Προϊστορικών Μνημείων

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις