Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση-αναστήλωση κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου Κάστρου Μυτιλήνης
Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο του 2006 διενεργήθηκαν από την 14η ΕΒΑ εργασίες συντήρησης, συμπλήρωσης και ανάδειξης του κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου στο Κάστρο Μυτιλήνης που χρονολογείται στην ύστερη οθωμανική περίοδο.Το λιθόστρωτο βρίσκεται στον κεντρικό άξονα του Κάστρου και ενώνει τις δύο πύλες τη Νότια και τη Μεσαία πύλη (Ορτά Καπού). Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν παλαιότερες φάσεις κάτω από το σωζόμενο. Το λιθόστρωτο είναι κατασκευασμένο από λίθους ελεύθερης συλλογής ακανόνιστου σχήματος.Το υλικό κατασκευής είναι μαρμαρόπετρες από ντόπιο λευκό/ λευκόφαιο μάρμαρο σε δεύτερη χρήση, πέτρα Μυστεγνών και πέτρα από το Σαρμουσάκ της Μ. Ασίας. Η επιφάνειά του διαμορφώνεται με μικρή κλίση και με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Σε αρκετά τμήματά του έχει διατηρηθεί το κεντρικό λούκι απορροής των υδάτων. Εκατέρωθεν του λιθοστρώτου διαμορφώνονται αγωγοί απορροής. Τα υφιστάμενα λιθόστρωτα έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις από μικροκαθιζήσεις, διαβρώσεις από τα όμβρια αλλά και από τη χρήση.Η στερέωση και συντήρηση έγινε με την εν ξηρώ συναρμογή των δομικών στοιχείων και την αντικατάσταση των λίθων που λείπουν από παρόμοιους (λίθους) που έχουν συγκεντρωθεί από τις αποχωματώσεις και βρίσκονται στις παρειές της διαδρομής και διάσπαρτοι στο χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανακατασκευάστηκε πλήρως το κατεστραμμένο λιθόστρωτο.Η διατήρηση και η ανάδειξη του λιθόστρωτου κρίθηκε αναγκαία όχι μόνο γιατί εξασφαλίζει την αύξηση της επισκεψιμότητας του σημαντικότερου μνημείου της πόλης της Μυτιλήνης, αλλά κυρίως γιατί αναδεικνύει την οργάνωση του Κάστρου και των κτισμάτων στο εσωτερικό του εκατέρωθεν ενός κεντρικού δρόμου, κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Ημερομηνία:

01/04/2006 - 30/04/2006

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αθηνά Χριστίνα Λούπου,
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 22510 40135/6
Fax: +30 22510 40112
E-mail: 14eba@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Αχειλαρά Λ., Το Κάστρο της Μυτιλήνης, Αθήνα, 1999
  • Ν. Σηφουνάκης, Τα Λιθόστρωτα, αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά, Αθήνα, 1998

Ετικέτες:

Έτος:

2006
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις