Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Σύνταξη μελετών αποκατάστασης-επανάχρησης 3 κτηρίων στο χαρακτηρισμένο από το ΥΠΠΟΑ πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου
Αντικείμενο των μελετών, αποτελεί η ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση για τη στερέωση, την αποκατάσταση και την επανάχρηση των κτηρίων «Οικία Αρχικηπουρού», «Οικία Δασοφύλακα» και «Γεννήτρια Ηλεκτρικού Ρεύματος», του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, τόσο των ίδιων των κτηρίων, όσο και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου τους. Πρόκειται για κτήρια συνοδείας που χωροθετούνται δυτικά του κεντρικού τμήματος του Κτήματος Τατοΐου.
Οι μελέτες εκπονήθηκαν από την ΥΝΜΤΕ (πρώην ΕΝΜΑ) στο πλαίσιο των δράσεων για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού Κτήματος Τατοΐου και συμβάλλουν στην τεκμηρίωση και αποκατάστασή τους και εξετάστηκαν από το ΚΣΝΜ. Εγκρίθηκαν με τις με αριθ. ΑΔΑ: ΒΕΑΜΓ-ΖΧΓ (Οικία Αρχικηπουρού), ΑΔΑ: ΒΕΑΜΓ-Ξ1Σ (Οικία Δασοφύλακα) και ΑΔΑ:ΒΕΑΜΓ-8ΩΦ (Γεννήτρια Ηλεκτρικού Ρεύματος)

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/05/2012 - 30/11/2012

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις