Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανασκαφή διατειχίσματος Κασσάνδρειας
Τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την κατασκευή της νέας γέφυρας της διώρυγας της Ποτίδαιας, διεξάγονται ανασκαφικές εργασίες καθαρισμού και αποκάλυψης του τείχους στα σημεία, όπου αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές. Οι εργασίες επικεντρώνονται σε τμήμα του διατειχίσματος, μήκους περί τα 150 μέτρα, το οποίο περιλαμβάνει και τρεις πύργους με τα μεσοπύργια διαστήματά του. Αποκαλύφθηκαν η βόρεια εξωτερική όψη του τείχους, καθώς και το εσωτερικό των πύργων, όπου εντοπίστηκαν οικοδομικά λείψανα διαφορετικών χρονικών φάσεων. Εσωτερικά του τείχους φάνηκαν οι αντηρίδες στήριξης του περιδρόμου του. Σκοπός της έρευνας είναι η στερέωση και αναστήλωση του τείχους, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να αναδειχθεί το σημαντικό αυτό μνημείο που η ίδρυσή του οφείλεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (6ος αιώνας μ.Χ.)

Κατά το 2001 διεξήχθησαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και αποχωμάτωσης σε τρεις πύργους και τα μεσοπύργια διαστήματά τους με σκοπό την πληρέστερη αποκάλυψη των εξωτερικών όψεων, καθώς και του εσωτερικού των πύργων. Η ανασκαφή στους χώρους αυτούς αποκάλυψε παλαιότερα της οχύρωσης οικοδομικά λείψανα.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2001 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Λήδα Τόσκα
Αρχαιολόγος

Τηλ: +30 2310 285163
Fax: +30 2310 251892
E-mail: 

Ετικέτες:

Έτος:

2001
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις