Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επέκταση της γραμμής 3 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. : τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς», Σταθμός «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», «Φρέαρ Ραλλείου»
Η Εφορεία Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (πρώην ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.) έχει στη χωρική της αρμοδιότητα το μεγαλύτερο τμήμα του έργου της Αττικό Μετρό ΑΕ «Επέκταση της Γραμμής 3: Χαϊδάρι-Πειραιάς». Πραγματοποίησε ανασκαφική έρευνα σε έκταση διαστάσεων 20μ (Β-Ν) x 15μ (Α-Δ) επιφάνειας, στη ΒΑ γωνία του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κτηρίου της πρώην Ραλλείου Σχολής, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου & Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί Φρεάτιο Εξαερισμού του Σταθμού «Δημοτικό Θέατρο».
Η αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε με διερευνητικές τομές (27-29/3/2013) έπειτα από την αφαίρεση των σύγχρονων διαμορφώσεων και της πλακόστρωσης. Ακολούθησε αποχωμάτωση και αφαίρεση επιφανειακών σύγχρονων επιχώσεων με μικρών διαστάσεων σκαπτικό μηχάνημα στο σύνολο της έκτασης του σκάμματος (3-4/6/2013). Το ανασκαφικό συνεργείο αποτελείτο από αρχαιολόγο και τέσσερεις έως οχτώ τεχνίτες ανασκαφής. Οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις έγιναν από εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, σε συνεργασία με το συνεργείο των τοπογράφων της Αναδόχου Κοινοπραξίας και τα σχέδια εκπονήθηκαν ηλεκτρονικά, ενώ στη φωτογραφική αποτύπωση πέραν των ανασκαφέων συνέβαλλε και ο φωτογράφος της Αναδόχου Κοινοπραξίας.
Αποκαλύφθηκαν αρχαία κατάλοιπα του πολεοδομικού ιστού του Αρχαίου Πειραιά και πιο συγκεκριμένα οι αυλές δύο οικιών ενός οικοδομικού τετραγώνου της ιπποδάμειας πόλης, με τις υπόγειες κατασκευής ύδρευσης τους. Η αποτύπωση τους και η τοποθέτησή τους στον χώρο σε σχέση με τα στοιχεία των ανασκαφών των κοντινών θέσεων, συμβάλουν στον προσδιορισμό της χάραξης του ιπποδαμείου πολεοδομικού συστήματος της πόλης. Επίσης η διατήρηση των επιφανειακών διαμορφώσεων επιτρέπει την της διαχείρισης των όμβριων υδάτων και της διοχέτευσή τους στις δεξαμενές.


Χρηματοδότης: Αττικό Μετρό Α.Ε.

Ημερομηνία:

08/09/2014 - 12/06/2015

Τόπος:

  • Πειραιάς, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Στέλλα Χρυσουλάκη, Αρχαιολόγος

Βιβλιογραφία:

  • Dörpfeld W., A.M. 9, 1884, σελ. 279 κ.ε.
  • Eickstedt Klaus-Valtin, Beiträge Zur Topographie des Antiken Piräus, (Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία), Αθήνα, 1991
  • Garland R., The Piraeus from the Fifth to the First Century BC, (Ithaka, New York 1987), x.x
  • Αλεξανδρή Ο., Α.Δ. 29, 1973/1974, Β1, Χρονικά, 1979, σελ. 146
  • Σταϊνχαουερ Γ.Α., «Αρχαίος Πειραιάς, Η πόλη του Θεμιστοκλή και του Ιππόδαμου», στο: Σταϊνχαουερ Γ.Α., Μαλικούτη Μ.Γ., Τσοκόπουλος Β., Γκανιάτσας Β., Πειραιάς, Κέντρο ναυτιλίας και πολιτισμού, 18-125 (Αιγηίς, Πειραιάς 2012), x.x

Ετικέτες:

Έτος:

2014
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις