Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Κεραμεικού
1. Η ενοποίηση νοείται ως δημιουργία μιας ζώνης στην οποία θα αποκατασταθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, η φυσική συνέχεια των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Η συνέχεια αυτή θα περιλαμβάνει μία σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων, αφ' ενός με την μεγαλύτερη δυνατή επέκτασή τους, αφ' ετέρου με την διαμόρφωση του μεταξύ τους χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια. Τα μνημεία κάθε ιστορικής περιόδου γίνονται σεβαστά, εντάσσονται στο συνολικό πλέγμα διαμόρφωσης με την αισθητική αναβάθμιση και προβολή τους εξασφαλίζοντας την ιστορική συνέχεια.

2. Οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό των αρχαιολογικών χώρων είναι περιορισμένες και αναστρέψιμες και έχουν στόχο την οργάνωση και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των χώρων και τον εκσυγχρονισμό των εξυπηρετήσεων του κοινού, καθώς και ρυθμίσεις για εκείνους τους αρχαιολογικούς χώρους που θα αποκαλυφθούν μέσω των ανασκαφών και θα συνδεθούν οργανικά ή λειτουργικά με τους υπάρχοντες.

3. Οι παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων γίνονται με διαμόρφωση των χώρων και την αισθητική αναβάθμιση κτισμάτων και διαφόρων κατασκευών.

4. Αναβάθμιση περιοχών σε ορισμένες ζώνες του ευρύτερου περιβάλλοντος, με ειδικό χαρακτήρα. Οι επεμβάσεις αποβλέπουν, μέσω ενός συστήματος περιορισμών (χρήσεις γης, συντελεστής δόμησης, κάλυψης κλπ), ειδικών ρυθμίσεων και κινήτρων, στην δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ενδιάμεσου χώρου μεταξύ των πρώτων και του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Οι αναπλάσεις μιας σειράς περιοχών θα επιφέρουν σημαντική αναβάθμισή τους σε όλες τις πολεοδομικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους.

5. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τον Αθηναίο σε επαφή με την πολιτιστική του κληρονομιά και να δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση της πόλης στην οποία διαβιώνει. Ένα δίκτυο πεζοδρόμων μέσα σε χώρους πρασίνου και ανάμεσα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, θα προσφέρει έναν ευχάριστο περίπατο. Το δίκτυο αυτό, παράλληλα, θα είναι σε στενή σχέση με το δίκτυο εμπορικών λειτουργιών του κέντρου της πόλης, ώστε οι διελεύσεις μέσα από τη ζώνη των ενοποιημένων χώρων να προκύπτουν όχι μόνο μετά από συνειδητή επιλογή αλλά και ως αυτόματη συνέπεια της γενικότερης χρήσης και διακίνησης στο ευρύτερο κέντρο της πόλης για την κάλυψη και αυτών των καθημερινών αναγκών.

6. Παράλληλα, ο επισκέπτης των μνημείων της περιοχής, είτε αυτός είναι ο τουρίστας είτε ο κάτοικος της πόλης, θα βρουν έναν πόλο έλξης σε όλη την έκταση της επέμβασης, με αποτέλεσμα αφ' ενός το αναβαθμισμένο πολιτιστικό όφελος από την επίσκεψη -λόγω της αυξανομένης διδακτικότητας των μνημείων και της πληρέστερης λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων, αφ' ετέρου με την προσφορά μιας ευχάριστης διαδρομής, που θα κάνει επιθυμητή και εφικτή μια μεγάλης διάρκειας επίσκεψη σε χώρους, με έναν ευχάριστο περίπατο ή με την μετακίνηση με ελαφρό μέσο (τραμ) σε διάφορες περιοχές της ενοποίησης.

7. Η πρόταση πρέπει να εναρμονίζεται με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το οποίο αποτελεί και το πραγματικό της πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην πορεία της εφαρμογής του.

8. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της αναβάθμισης των Δυτικών συνοικιών και της δημιουργίας νέων πολιτιστικά και περιβαλλοντικά κέντρων σ' αυτές.

9. Αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της χρήσης γης στις κεντρικές περιοχές.

10. Αποφυγή νέων αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων και αύξηση των μέσων ταχυτήτων ροής τροχοφόρων και πεζών στο μέτρο του δυνατού. Είναι φανερό ότι οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σχετίζονται με τις γενικότερες επεμβάσεις στην περιοχή της πρωτεύουσας και κυρίως με τα έργα του Δακτυλίου (ανισόπεδοι κόμβοι κλπ. ). Ορισμένες πρόσθετες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο έχουν ως στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών παραμέτρων ή την ενοποίση των χώρων χωρίς επιπτώσεις σ' αυτές. Η πρόταση περιλαμβάνει φυσικά ένα μεγάλο αριθμό από επιμέρους έργα, ρυθμίσεις και κατευθύνσεις που αφορούν στο σύνολο της περιοχής ή σε κεντρικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

11. Σημαντικές αναμένεται να είναι από την εφαρμογή του προγράμματος οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τόσο μέσω άμεσων σχετικών παρεμβάσεων (πεζοδρομήσεις, αύξηση πρασίνου, αύξηση ελεύθερων και ακάλυπτων χώρων κλπ) όσο και έμμεσα, μέσω παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα (βελτίωση οδικού δικτύου, αύξηση της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας, μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, της ηχορύπανσης, χρήση του φυσικού αερίου κλπ). Οι επιπτώσεις θα είναι ευνοϊκές τόσο για τους κατοίκους της Αθήνας, όσο και στη σωτηρία των μοναδικών μνημείων που φιλοξενεί η περιοχή και τω οποίων η φθορά από τη ρύπανση είναι μεγάλη.

12. Η ένταξη μεγάλου αριθμού πολιτιστικών χρήσεων στην περιοχή θα φέρει σ' επαφή την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία με την κληρονομιά μας, θα εντάξει στα μνημεία μας ενδεδειγμένες χρήσεις και θα φέρει τους κατοίκους και επισκέπτες κοντά σ' αυτά.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονιστεί και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της επέμβασης με την κατασκευή του συνόλου των έργων που προβλέπονται, την αναβάθμιση των περιοχών και την αύξηση των επισκεπτών τουριστών.

Ημερομηνία:

02/10/2002 - 30/06/2003

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

Μεγάλα Προγράμματα:

Έτος:

2002
Δείτε ακόμη
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις