Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συνολική ανάδειξη Αρχαίας Αγοράς - Αρείου Πάγου
Το έργο αφορά σε σύνολο έκτασης περιοχή 400 στρεμμάτων γύρω από το χώρο της Αρχαίας Αγοράς, στην οποία εντάσσονται: οι λόφοι Αρείου Πάγου και Αγοραίου Κολωνού, το πολιτικοκοινωνικό κέντρο της Αρχαίας Αθήνας (δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, ιερά, αγορά) και μεγάλα τμήματα των δύο επωνύμων Αρχαίων Δήμων Μελίτης-Κολυττού, με διαχρονική εξέλιξη από την απώτατη αρχαιότητα μέχρι και την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Οι εργασίες αυτεπιστασίας εστιάζονται κυρίως στην υποδομή όλου του χώρου προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μελέτης και εκτέλεσης των οριστικών μελετών ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και των περιώνυμων Μνημείων που εντάσσονται σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, συντελέσθηκαν: αποψιλώσεις, επιφανειακοί και αρχαιολογικοί καθαρισμοί σε όλη την έκταση, σωστικές συντηρήσεις ψηφιδωτών δαπέδων μνημείων και ερειπίων μνημείων, επιστημονική τεκμηρίωση (18 τεύχη) των περιοχών μελέτης, φωτογραφική τεκμηρίωση των συντελούμενων εργασιών και των μνημείων, των οποίων προγραμματίζεται η συντήρηση και στερέωση (Ναός Ηφαίστου - Βωμός Άρη - παρόδια μνημεία κλπ.), εγκαταστάσεις δικτύων πυρόσβεσης και φωτισμού κ.ά.

Στόχος του έργου είναι η απόδοση του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου ως επισκέψιμου με δυνατότητα κατανόησης της ιστορικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας της σημαίνουσας αυτής περιοχής, στην οποία διαδραματίσθηκαν γεγονότα και αναπτύχθηκαν φιλοσοφικές ιδέες που έμελλε να επηρεάσουν δυναμικά την ανθρωπότητα. Περάτωση μέχρι το 2006.

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Ετικέτες:

Μεγάλα Προγράμματα:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις