Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τα μαστιχοχώρια της Χίου (Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός)
Το πρόγραμμα "Μελίνα" στο πλαίσιο της Δράσης "Βυζαντινός Πολιτισμός" αποσκοπεί στην προσέγγιση του βυζαντινού πολιτισμού και του μεσαιωνικού ελληνισμού από μαθητές Δημοτικών Σχολείων.
Ο εκπαιδευτικός φάκελος διαπραγματεύεται το θέμα των μεσαιωνικών οικισμών την Χίου.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τα βασικότερα στοιχεία της πολεοδομικής οργάνωσης της αρχιτεκτονικής των οικισμών καθώς και της καθημερινής ζωής των κατοίκων.

Η 3η Εφορεία στο πλαίσιο του Προγράμματος "Μελίνα" συνέταξε φάκελο με τίτλο " Τα μαστιχοχώρια της Χίου", που περιλαμβάνει ένα 16σέλιδο έντυπο για τον εκπαιδευτικό και φάκελο με προτεινόμενες δραστηριότητες για τους μαθητές.

Η μαστίχη, το μοναδικό στον κόσμο προϊόν, που παράγεται στη νότια Χίο και η στενή σύνδεσή της με τη συγκρότηση κοινωνιών στο νησί, ήταν το έναυσμα για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού φακέλου.
Στο έντυπο για τον εκπαιδευτικό παρουσιάζονται έξι αντιπροσωπευτικοί μεσαιωνικοί οικισμοί , η ίδρυση και οργάνωση των οποίων στόχευε στην καλλίτερη εκμετάλλευση του μονοπωλιακού προϊόντος της μαστίχης.
Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες (επιτραπέζιο παιχνίδι, puzzle, λαβύρινθος, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) που θα τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο τα βασικότερα στοιχεία της πολεοδομικής οργάνωσης, της αρχιτεκτονικής και της καθημερινής ζωής στους οικισμούς αυτούς.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/05/2002 -

Τόπος:

  • Χίος, Χίου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Στέλλα Φαϊτάκη
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 2271044238
Fax: +30 2271044739
e-mail: 3eba@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Smith A., The architecture of Chios, 1962
  • Ζολώτας Γ., Η ιστορία της Χίου, Αθήνα, 1921
  • Λαμπάκης Α.- Μπούρας Χ., Μιχελή Π. (επιμ.), Τα μεσαιωνικά χωριά της Χίου, "Το ελληνικό λαϊκό σπίτι, Α', Αθήνα, 1960
  • Αργέντη Φ. - Κυριακίδη Στ., Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και περιηγηταίς, Αθήνα, 1946

Ετικέτες:

Έτος:

2002
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις