Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ένα Βυζαντινό μνημείο στην Ερμού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές ομάδες.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
* να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το μνημείο, μέσω της παρατήρησης, μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης,
* να εξετάσουν τη σχέση του μνημείου με τον περιβάλλοντα χώρο και το ρόλο του στην τοπογραφία της σύγχρονης πόλης,
* να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα συνύπαρξης στον ίδιο χώρο αρχιτεκτονικής από διαφορετικές εποχές,
* να σκέφτούν τα προβλήματα διατήρησης που το μνημείο αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει λόγω της θέσης του,
* να προβληματιστούν για τη στάση τους απέναντι στα μνημεία και στα ιστορικά κτίρια.
Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους, ανακαλούν προυπάρχουσα γνώση, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα, αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, καλλιεργούν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Κατά τη διαρκεία του προγράμματος οι μουσειοπαιδαγωγοί συζητούν με τους μαθητές για:
* να κατανοήσουν την έννοια του μνημείου και την διάσταση του ως πηγή γνώσης
* να τοποθετηθούν χρονικά στην εποχή που χτίστηκε η Καπνικαρέα
* να γνωρίσουν τη Βυζαντινή Αθήνα του 11ου αιώνα
* να ανακαλύψουν στοιχεία της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής
* να μάθουν την ιστορία του μνημείου
* να προβληματιστούν πάνω σε θέματα προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής του μνημείου
Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαρκεία του προγράμματος είναι:
* Ο χάρτης που παρούσιάζει τη Αθήνα κατά τη χρονική περίοδο 565 -1205 μ.Χ., με τη βοήθεια του οποίου οι μαθητές παρατηρούν τη μορφή της βυζαντινής πόλης
* Η κάτοψη του μνημείου, μέσω της οποίας οι μαθητές ανακαλύπτουν τον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού και "αποκαλύπτουν" τους χώρους του μνημείου που προστέθηκαν μετά την κατασκευή του αρχικού κτίσματος
* Αντίγραφο λιθογραφίας του Th. du Moncel που παρουσιάζει την Καπνικαρέα το 1845, με τη βοηθεια της οποίας οι μαθητές συγκρίνουν το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του της εποχής εκείνης με΄την παρούσα εικόνα
Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος οι μαθητές παίρνουν συνέντευξη από τους περαστικούς και συζητούν μαζί τους για τα θέματα της προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής του μνημείου. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων ανακοινώνονται στη σχολική ομάδα.


Χρηματοδότης: YΠΠΟ, ΔΒΜΑ

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2000 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Σταυρουλάκη Φανή & Φουρτούνη Τέρρυ
Αρχαιολόγος & Φιλόλογος-Μουσειολόγος
Τηλ: +30 210 3304030
Fax: +30 210 3304009

Βιβλιογραφία:

  • Γκιολές Ν., Βυζαντινή Ναοδομία, Αθήνα, 1987, σελ.600-1204
  • Μοσχονάς Ν., Η τοπογραφία της Αθήνας στη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή εποχή, Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, Αθήνα, 1996
  • Μπίρη Κ., Αι Αθήναι, Από τον 19ο εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα, 1999
  • Μπούρας Χ., Μεσοβυζαντινή Αθήνα -Πολεοδομία και Αρχιτεκτονική, Αθήνα, 2000
  • Τραυλός Ι., Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα, 1960

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:Tρ-Τε-Πε 09:00-11:00
Χώρος λειτουργίας: Καπνικαρέα και περιβάλλων χώρος
Ηλικίες: 10-17 ετών​​​

Έτος:

2000
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις