Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Όρος ειμί της Αγοράς
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την Αρχαία Αγορά Αθηνών εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε συνεργασία με το 72ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
Οι μαθητές της Δ' τάξης μελέτησαν το θέμα με τη βοήθεια του αντίστοιχου εκπαιδευτικού φακέλου, επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο και παρουσίασαν ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι βιωματικής προσέγγισης με θέμα την 15η του μηνός Θαργηλιώνος στην Αγορά της Αθήνας.Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Ημερομηνία:

01/01/1999 - 01/01/2001

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • , Η Aρχαία Αγορά: εκπαιδευτικός φάκελος, 1999
  • , Όρος ειμί της Αγοράς: ταινία video, 2001

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις