Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Θεοί και αυτοκράτορες - Η αυτοκρατορική λατρεία στα αρχαία Καλίνδοια
Οι μαθητές καλούνται μέσα από συγκρίσεις και αναγωγές να προσεγγίσουν και να προβληματιστούν πάνω στα θέματα της διαχρονικής χρήσης της εικόνας (άγαλμα ή πορτρέτο στη ρωμαϊκή εποχή αλλά και αφίσα ή ψηφιακή εικόνα στην εποχή μας) ως μέσο άσκησης επιρροής της εξιδανίκευσης και της "αποθέωσης" προσώπων, της καταδίκης της μνήμης (damnatio memoriae) κ.α. 

Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αυτοκρατορική λατρεία στα αρχαία Καλίνδοια (και κατ΄επέκταση στη ρωμαϊκή Μακεδονία), όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα ευρήματα της έκθεσης και κυρίως από τη πρωτεύουσα θέση του Σεβαστείου σ΄αυτήν, κατά τη ρωμαίκή εποχή. Ειδικότερα, μέσα από τη διερεύνηση της εικόνας του αυτοκράτορα όπως αυτή αποτυπώνεται στα εκφραστικά μέσα της εποχής (πορτρέτα,ανδριάντες, νομίσματα) οι μαθητές παροτρύνονται να ανιχνεύσουν φαινόμενα και έννοιες όπως η αποθέωση, η εξιδανίκευση, τα μέσα μαζικής διάδοσης και επιρροής προσώπων και μηνυμάτων αλλά και η καταδίκη της μνήμης των ανάξιων ή ανεπιθύμητων ηγεμόνων (damnatio memoriae) και να συσχετιστούν με τη σημερινή εποχή. Συμπυκνώνοντας τα παραπάνω, οι μαθητές (Λυκείου) καλούνται μέσα από την περιγραφή και την ανάλυση φωτογραφιών που απεικονίζουν σύγχρονα πρόσωπα και θέματα, να προσεγγίσουν το γενικότερο θέμα "εικόνα και εξουσία" και να επιχειρήσουν συσχετισμούς και αναφορές στην εποχή μας.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/02/2008 - 30/06/2008

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Χρήστος Γκατζόλης, Αρχαιολόγος
Τηλ. 2310 830538
Fax. 2310 861306
e-mail: info.amth@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Nancy H. Ramage & Andrew Ramage (επιμ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου), Ρωμαϊκή Τέχνη, Θεσσαλονίκη, 2000
  • , Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 2003
  • , Τα καλίνδοια - μια αρχαία πόλη στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 2008
  • Zanker, P., Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων, 2006
  • J. Berger, Η εικόνα και το βλέμμα, Αθήνα, 1993

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 9:00-12:00 
Χώρος λειτουργίας: Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έκθεση "Τα Καλίνδοια. Μια αρχαία πόλη στη Μακεδονία" 
Ηλικίες: 14-17 ετών

Έτος:

2008
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις