Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Λαγογιάννη Γεωργακαράκου M. - Mπουραζέλης K. (επιμ.), «Έδοξεν τηι βουλή και τωι δήμωι. H αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της», Kατάλογος έκθεσης 2007, Aθήνα 2007

​.

Ημερομηνία:

01/01/2007 - 31/12/2007

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Έτος:

2007
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις