Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. Xρ. Σταμπολίδης - A. Γιαννικουρή (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2004
Τα Πρακτικά του Συνεδρίου περιλαμβάνουν μια σειρά άρθρων που αφορούν στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου κατά τη χρονική περίοδο από τη μετάβαση της Εποχής του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τα αρχαϊκά χρόνια.
(Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ημερομηνία:

01/01/2004 - 31/12/2004

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις