Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Β. Καραγιώργης - Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των μεγάλων νησιών της Μεσογείου, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ρόδος 1-3 Σεπτεμβρίου 2005, Αθήνα 2006
Οι ανακοινώσεις που παρουσιάσθηκαν στο συμπόσιο αυτό είχαν θέμα την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον των νησιών της Μεσογείου με έμφαση στα προβλήματα προστασία και ανάδειξης.
(Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών - Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης)

Ημερομηνία:

01/01/2006 - 31/12/2006

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις