Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προγραμματική σύμβαση ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ-Δήμου Ρόδου
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΤΑΠΑ και του Δήμου Ρόδου σκοπό έχει την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, αλλά παράλληλα και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της.

Συντονίζει και επιβλέπει το πρόγραμμα αποκατάστασης ακινήτων, σύνταξης μελετών και πολεοδομικών επεμβάσεων.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί:
α) Η σύνταξη μελετών συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης συνολικά, αλλά και μεμονωμένων μνημείων που βρίσκονται μέσα σε αυτήν.
β) Η κατάρτιση προγραμμάτων άμεσης προτεραιότητας και η εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα.
γ) Η διενέργεια ανασκαφικών εργασιών και η διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων.
δ) Η σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών μελετών και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων.
ε) Η οργάνωση εκθέσεων.
στ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτκά ιδρύματα.

Ημερομηνία:

21/06/1985 -

Τόπος:

  • Ρόδος, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Βιβλιογραφία:

  • Γραφείο Συντήρησης και Αποκατάστασης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου,, Η παλιά πόλη της Ρόδου. Μελέτες- επεμβάσεις, Προγραμματική σύμβαση ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ-Δήμου Ρόδου, Αθήνα 1989., Αθήνα, 1985-1988

Ετικέτες:

Έτος:

1985

Είδος Προγράμματος:

Ελληνικό/συνεργασία
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις