Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Καταγραφή και διάσωση των μουσουλμανικών επιτυμβίων στηλών του Ρεθύμνου
Το ερευνητικό πρόγραμμα "Καταγραφή και διάσωση των μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών των Ρεθύμνου" έχει ως στόχο την καταγραφή και μελέτη των προερχόμενων από την οθωμανική περίοδο μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών του Ρεθύμνου. Οι στήλες αυτές βρισκόταν είτε στις αποθήκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο, αλλά και σε διάφορα σημεία της πόλης και δεν είχαν μελετηθεί ποτέ. Ο αριθμός τους, ακέραιων και θραυσμάτων, που έχουν καταγρφαεί από την έναρξη του προγράμματος το 2001, έως το τέλος του 2003, προσεγγίζει τις τρακόσιες.
Οι μουσουλμανικές στήλες αποτελούν μνημεία με ιδιαίτερη ιστορική, αρχαιολογική και αισθητική αξία. Η αξία τους ως ιστορικών πηγών έγκειται στην παροχή προσωπογραφικών πληροφοριών σχετικά με τους θανόντες. Από την άλλη οι στήλες και οι επιγραφές τους, κυρίως όταν συνδυαστούν με αρχειακές και άλλες πηγές, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την οθωμανική περίοδο σε ζητήματα ιδεολογίας, κοινωνικών συμβάσεων, κοινωνικής διαστρωμάτωσης, ακόμη και οικονομίας. Τέλος οι στήλες ως αντικείμενα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον από τη σκοπιά της αρχαιολογίας και της ιστορίας της τέχνης.

Το πρόγραμμα "Καταγραφή και διάσωση των μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών του Ρεθύμνου" ξεκίνησε το 2001, με τη συνεργασία της εναιάς τότε 13ης Ε.Β.Α. και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Διεξάγεται με την άδεια και τη συνεργασία της Υπηρεσίας, στην οποία μετά την ολοκλήρωσή του θα παραδωθεί αντίγραφο της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία καταγράφονται οι στήλες και τα στοιχεία τους.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Λέκτορας του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αντώνης Αναστασόπουλος, ενώ στο πρόγραμμα απασχολούνται και φοιτητές του τμήματος.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι στήλες φωτογραφίζονται και τα στοιχεία τους καταγράφονται σε δελτία. Παράγονται επίσης έκτυπα των επιγραφών των ενεπίγραφων στηλών. Τα κείμενα των επιγραφών διαβάζονται και μεταγράφονται στο λάτινικό αλφάβητο. Τα δεδομένα των στηλών (τόπος εύρεσης, προηγούμενη θέση, περιγραφή, διαστάσεις, χρονολογία, φωτογραφία, στοιχεία που συνάγονται από τις επιγραφές κτλ.) εισάγονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που επιτρέπει την αναζήτηση στοιχείων με διάφορα κριτήρια. Η ηλεκτρονική αυτή βάση και τα έκτυπα των επιγραφών αποτελούν και το τελικό προϊόν του προγράμματος.
Η εξέλιξη του ερευνητικού προγράμματος έχει παρουσιαστεί το 2002 στο πλαίσιο του κύκλου παρουσιάσεων των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και το 2003 στηνπαρουσιάση του έργου και των δραστηριοτήτων του Προγράμματος τουρκικών Σπουδών του ΙΜΣ.

Χρηματοδότης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ημερομηνία:

01/01/2001 -

Τόπος:

  • Ρέθυμνο, Ρεθύμνης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αναστασόπουλος Αντώνης,
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο
Τηλ.: +30 28310 25146

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ετικέτες:

Έτος:

2001

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις