Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
Το έργο με τίτλο "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο" θα αποτελέσει την πρώτη ενιαία και συστηματική καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας, των Περιοχών Προστασίας Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικοί Χώροι, Ζώνες Προστασίας Α' και Β', Ιστορικοί Τόποι, Περιφερειακές Ζώνες και Περιβάλλοντες Χώροι Μνημείων κ.λπ.) καθώς και στοιχεία σχετικά με τα Ακίνητα Μνημεία. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα ενσωματώσει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν τα δημόσια ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο με διάφορους τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας, καθώς και ακίνητα μνημεία (αρχαία και νεώτερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΠΟΤ. Το έργο επίσης περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και χωρικών εντοπισμών και την ενσωμάτωση περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ένα από τα σημνατικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποτελεί η παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες και τους ενδιαφερομένους φορείς του δημοσίου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο και την πορεία του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα archaeocadastre.culture.gr και archeocadastre.culture.gr

Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Ημερομηνία:

03/02/2011 - 31/03/2013

Τόπος:

  • Ελλάδα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αντώνης Γιουρούσης
Τοπογράφος ΠΕ
Τηλέφωνο: +30 210 82 53 693
Φαξ: +30 210 82 01 526

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις