Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επιστημονικό πρόγραμμα "Ροδιακοί αμφορείς".

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Ροδιακοί αμφορείς" ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2002.
Σε πρώτη φάση καταγράφηκαν σε χειρόγραφους  καταλόγους και σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων πάνω από 20.000 αμφορείς, ακέραιοι και αποσπασματικά σωζόμενοι. Για τους ενσφράγιστους αμφορείς και λαβές έχουν εκπονηθεί τα αντίστοιχα έκτυπα, τα οποία έχουν σαρωθεί, και τα σφραγίσματα έχουν ταυτισθεί με βιβλιογραφικές πληροφορίες. Όλοι οι αμφορείς έχουν φωτογραφηθεί και ταξινομηθεί χρονολογικά και αρκετοί έχουν σχεδιασθεί. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκίνησε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για την πετρογραφική και χημική ανάλυση δειγμάτων πηλού από επιλεγμένους αμφορείς, με σκοπό τη μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής και την εξέταση της προέλευσης των εισηγμένων αγγείων.
 
Διάρκεια επιστημονικού προγράμματος: 2002 - σήμερα (συνεχιζόμενο)


Ημερομηνία:

01/01/2002 -

Τόπος:

  • Ρόδος, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Χαρίκλεια Παλαμιδά, Φανή Σέρογλου

Αρχαιολόγοι

Βιβλιογραφία:

  • Empereur J.Y. – A. Hesnard, Les amphores hellénistiques du monde Égéen, στο P. Lévêque – J.-P. Morel (επιμ.), Céramiques hellénistiques et romaines, v. 2, Centre de recherches d’histoire ancienne 70, 10–54, Παρίσι, 1987
  • Finkielsztejn G., Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens, de 270 à 108 av. J.-C. environ: Premier bilan, BAR International Series 990, Οξφόρδη, 2001
  • Grace V.R., Notes on the amphoras from the Koroni peninsula, Hesperia 32, 1963, 319-334
  • Grace V.R., Revisions in Early Hellenistic Chronology, AM 89, 1974, 193–200
  • Hein A.– V. Kilikoglou – A. Yiannikouri – F.K. Seroglou – Ch. Palamida, Amphora Production in Hellenistic Rhodes – Patterns, Matter and Performance, ανακοίνωση στο 39th International Symposium on Archaeometry, ISA 2012, Leuven, Belgium
  • Lawall M.L., Early Hellenistic amphoras from two closed contexts: Kerynia shipwreck and Ephesos well LB, στο Ζ΄ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμεική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005, Αθήνα, 2011, 673-682
  • Palamida, H., F. Seroglou, M.L. Lawall και A. Giannikouri, “The Emergence of ‘Hellenistic’ Transport Amphoras: The example of Rhodes”. Στο Traditions and Innovations: Tracking the Development of Pottery from the Late Classical to the Early Imperial Periods. , Berlin, 2016, Proceedings of the 1st Conference of the International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period, November 7-10 2013, επιμ. από S. Japp και P. Kögler, 135-150. Wien.
  • Σέρογλου Φ.Κ., Ενσφράγιστοι ροδιακοί αμφορείς από αποθέτη στο ιερό της Ίσιδος στη Ρόδο. Μία πρώτη παρουσίαση, στο Ε. Κεφαλίδου - Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Κεραμέως Παίδες. Αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του, Θεσσαλονίκη, 2012, 321-330
  • Μπαϊράμη, Κ., “Πρώιμοι ροδιακοί αμφορείς: Η μαρτυρία ενός αποθέτη από την πόλη της Ρόδου”. Στο Η΄ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική. Ιωάννινα, 5-9 Μαϊου 2009. (Πρακτικά) , Αθήνα, 2014, 301-312

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2002

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις