Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση μονοθάλαμου καμαροσκεπής τάφου με τύμβο στο Πετρόπορο
Αρχικά προχωρήσαμε σε αποχωμάτωση και προσδιορισμό του κελύφους του μνημείου. Αφήσαμε ανέπαφο μόνο περιμετρικά του χωμάτινο όγκο, πάχους 0,50μ, ως μανδύα προστασίας του εύθριπτου πωρολιθικού υλικού. Διαπιστώθηκε έτσι ότι όλη η καμάρα του θαλάμου του τάφου είχε καταπέσει από παλιά ενώ σοβαρότατα προβλήματα ευστάθειας παρουσίαζε ο δρόμος του οφειλόμενα στην πλήρη αποσάθρωση του συνδετικού υλικού , τις εκτεταμένες ρηγματώσεις και την απόλιση από την κατακόρυφο της πλευρικής τοιχοποιϊας λόγω ωθήσεων και θλιπτικών τάσεων.Παρατηρήθηκε επίσης εκτεταμένης μορφής αποσάθρωση των πωρολίθων.Ελήφησαν άμεσα μέτρα αντιστήρηξης - υποστήλωσης των επικίνδυνων τμημάτων καθώς και στερέωσης των κονιαμάτων , ενώ πρώτιστο μέλημα αποτέλεσε και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καιρικές συνθήκες, συγκεκριμένα τις έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε αντιστρέψιμο μεταλλικό στέγαστρο που ακολουθεί τη μορφολογία του μνημείου, απότελούμενο από μικρό τμήμα με ελαφρά κλίση πάνω από το δρόμο του τάφου και ψηλότερο τοξωτό τμήμα πάνω από το θάλαμο. Η απορροή των ομβρίων υδάτων επιτεύχθηκε με τη δημιουργία περιμετρικά αποστραγγιστικού φρεατίου. Οι εργασίες συντήρησης βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Αποστήλωση των επικίνδυνων τμημάτων με μεταλλικά στοιχεία
- Προστασία των εύθριπτων υλικών του μνημείου με την κατασκευή μεταλλικών αποτρέψιμων στεγάστρων
- Στερέωση-φιλάρισμα των επιχρισμάτων του δρόμου και του θαλάμου

Ημερομηνία:

01/01/2002 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Δημήτριος Καραγκούνης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις