Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση εικόνας - Παναγίας με το Χριστό
Η εικόνα συντηρήθηκε παλαιότερα, στοιχεία όμως δεν υπάρχουν.
Στο εργαστήριο του Μ.Β.Π. η εικόνα συντηρήθηκε πάλι το 2003 προκειμένου να εκτεθεί στην έκθεση 'Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο'.

Εργασίες Συντήρησης:

Ξύλινος φορέας:
- Η στερέωση ξύλου έγινε επιλεκτικά, περιμετρικά και μόνον από την πίσω όψη της εικόνας εξ αιτίας προβλημάτων που προκάλεσε η παλαιότερη μη αναστρέψιμη επέμβαση συντήρησης
- Συμπληρώσεις στον ξύλινο φορέα και αισθητική αποκατάσταση

Ζωγραφική επιφάνεια:
- Αφαίρεση επιχρισμάτων βερνικιού και χρωματικών επεμβάσεων και καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας
-Αισθητική αποκατάσταση
-Εφαρμογή λεπτού προστατευτικού επιχρίσματος - βερνικιού

Μεθοδολογία Εργασιών:

Μέθοδοι διερεύνησης :
- ακτινογράφηση
- φωτογράφηση με εφαπτομενική ακτινοβολία
- φωτογράφηση στο υπεριώδες φάσμα ακτινοβολίας

Εργασίες συντήρησης:
- Η στερέωση του ξύλινου φορέα έγινε με έγχυση στερεωτικού υλικού
-Το βερνίκι αφαιρέθηκε με χημικό τρόπο και παράλληλη χρήση
στερεομικροσκοπίου
- Αφαιρέθηκαν με μηχανικό τρόπο οι επιζωγραφήσεις και τα νεότερα στοκαρίσματα
- Συμπληρώσεις ξύλου και μορφοποίησή τους
-Αισθητική αποκατάσταση με χρωστικές και συνδετικό υλικό


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Με την συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών μεθόδων και της συντήρησης της εικόνας στοιχειοθετήθηκε και τεκμηριώθηκε:
- Ότι η εικόνα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση.
- Το πρώτο και αυθεντικό στρώμα ζωγραφικής και προετοιμασίας της παράστασης της εικόνας έχει καταστραφεί
- Ο εντοπισμός τμημάτων μεταγενέστερου από το αυθεντικό υφάσματος που εκτείνεται μόνον κάτω από την παράσταση
- Η ύπαρξη δεύτερου στρώματος προετοιμασίας και επιχρύσωσης επάνω από την αρχική επιχρύσωση.

Οι επεμβάσεις συντήρησης επικεντρώθηκαν στην αισθητική βελτίωση της όψης της εικόνας και την ανανέωση του βερνικιού.

Ημερομηνία:

21/01/2003 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Λαζίδου Δήμητρα, Συντηρήτρια Αρχ/των και Έργων Τέχνης
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις