Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση εικόνας με το βυθισμό του Ιωσήφ στο λάκκο.
Η εικόνα συντηρήθηκε παλαιότερα, στοιχεία δεν υπάρχουν. Στο εργαστήριο του Μ.Β.Π. συντηρήθηκε το έτος 2002-2003.

Εργασίες Συντήρησης

-Εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων εξέτασης και ανάλυσης
-Σχεδιαστική αποτύπωση των φθορών
-Αφαίρεση της σύγχρονης κορνίζας που πλαισιώνει την εικόνα
-Αφαίρεση οξειδωμένου βερνικιού, των επιζωγραφήσεων και νεότερων στοκαρισμάτων
-Αισθητική αποκατάσταση
-Εφαρμογή προστατευτικού επιχρίσματος - βερνικιού.

Μεθοδολογία Εργασιών

Ξύλινος Φορέας: Η αφαίρεση της κορνίζας έγινε με μηχανικό τρόπο
Ζωγραφική Επιφάνεια :
Μέθοδοι διερεύνησης
- ακτινογράφηση,
- φωτογράφηση στο υπέρυθρο και υπεριώδες φάσμα ακτινοβολίας
-εξέταση της σύστασης λευκής χρωστικής με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο SEM/EDX, υπέρυθρη φασματοσκοπία microFTIR και Αέρια χρωματογραφία GC

Εργασίες συντήρησης:
-Το βερνίκι αφαιρέθηκε με χημικό τρόπο και παράλληλη χρήση στερεομικροσκοπίου
- Αφαιρέθηκαν με μηχανικό τρόπο οι επιζωγραφήσεις και τα νεότερα στοκαρίσματα
-Αισθητική αποκατάσταση με χρωστικές και συνδετικό υλικό


Αποτελέσματα Διαγνωστικών Μεθόδων και Εργασιών Συντήρησης
Με την συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών μεθόδων, στοιχειοθετήθηκε και τεκμηριώθηκε:
- Ο υπερβολικός παλαιότερος καθαρισμός
- Η ύπαρξη επιζωγραφήσεων
- Ότι η εικόνα είναι τμήμα συνόλου έργων που αποτελούν ένα μεγαλύτερο έργο το οποίο αναφέρεται στον κύκλο ζωής του Ιωσήφ
- Τα αποτελέσματα της εξέτασης της λευκής χρωστικής αναμένονται

Ημερομηνία:

21/01/2002 -

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Λαζίδου Δήμητρα, Συντηρήτρια Αρχ/των και Έργων Τέχνης
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις