Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση λίθινων, πήλινων και μεταλλικών αντικειμένων (Ειδικά ευρήματα ανασκαφών)
Η συντήρηση των ειδικών ευρημάτων γίνεται στο χώρο των εργαστηρίων συντήρησης, τα οποία στεγάζονται στα κτήρια της Η΄ Ε.Π.Κ.Α.

Στο εργαστήριο συντηρούνται πήλινα αντικείμενα (αγγεία, τμήματα αρχιτεκτονικών μελών, ειδώλια κλπ.), γίνονται συγκολλήσεις συνανήκοντων θραυσμάτων και αναγκαίες συμπληρώσεις για να αποκατασταθεί η αρχική μορφή του αντικειμένου, όπου είναι εφικτό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα λίθινα αντικείμενα (αγγεία, τμήματα αρχιτεκτονικών μελών κλπ). Στα μεταλλικά αντικείμενα συγκαταλέγονται νομίσματα,χρυσά, αργυρά και χάλκινα, εργαλεία και όπλα, αγγεία, αγαλματίδια, κοσμήματα και διάφορα μικροναντικείμενα καθώς και εξαρτήματα αντικειμένων, στα οποία πραγματοποιείται επί το πλείστον μόνο μηχανικός καθαρισμός.

Στα πήλινα αντικείμενα αρχικά γίνεται μηχανικός καθαρισμός με νυστέρι για την απομάκρυνση επικαθήσεων (χωμάτων, αλάτων και μικροοργανισμών) και στη συνέχεια στερέωση του αντικειμένου με paraloid. Τέλος, όταν πρόκειται για συνανήκοντα και συγκολλούμενα θραύσματα του ίδιου αντικειμένου, γίνονται συγκολλήσεις με αναστρέψιμες κόλλες και, αν είναι δυνατό και σκόπιμο, συμπληρώσεις με γύψο καλλιτεχνίας, όπου με χρωματική διαφοροποίηση δηλώνεται το συμπληρωμένο τμήμα.

Στα μεταλλικά αντικείμενα όλες οι εργασιές γίνονται με τη βοήθεια μικροσκόπειου. Προηγείται ο μηχανικός καθαρισμός για την αφαίρεση όλων των ξένων σωμάτων και για την εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο.Όσο αφορά τα χάλκινα αντικείμενα ακολουθεί, αν κριθεί αναγκαία, η βύθιση του αντικειμένου σε βενζοτριανζόλ για τη στερέωση της οξείδωσης του μετάλλου. Στη συνέχεια όλα τα αντικείμενα μπαίνουν σε κλίβανο για την αφαίρεση της υγρασίας και τέλος ακολουθεί η διαδικασία επάλειψης με ειδικό βερνίκι, ανάλογα με το υλικό του κάθε αντικειμένου, για την προστασία από όλους τους περιβαντολογικούς παράγοντες.

Στα λίθινα αντικείμενα αρχικά γίνεται καθαρισμός με απιονισμένο νερό και μαλακές βούρτσες για την αφαίρεση χωμάτων, στην περίπτωση δε επικαθήσεων αλάτων, αφαρμόζονται κομπρέσες απιονισμένου νερού ή με σεπιόλιθο για την αποσκλήρυνση τους. Τα άλατα στη συνέχεια αφαιρούνται με μηχανικό καθαρισμό με νυστέρι. Ακολουθεί, αν είναι δυνατή, η συγκόλληση συνανήκοντων θραυσμάτων με θηραϊκή γη και λευκό σκυρόδεμα και αν κριθεί αναγκαίο με συνδέσμους από τιτάνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τέλος σε περίπτωση αποσάθρωσης του υλικού ακολουθείται η διαδικασία στερέωσης με ασβεστόνερο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των ευρημάτων για την έκθεση του νέου Μουσείου της Παλαιόπολης κατά το έτος 2001, όπου επικεντρώθηκε και σχεδόν ολοκληρωτικά η προσπάθεια των εργαστηρίων στην Κέρκυρα, κατά το έτος 2002 αποπερατώθηκαν οι εκκρεμότητες στην συντήρηση ευρημάτων από ανασκαφές παρελθόντων ετών (έως ανασκαφές του έτους 1999).

Παράλληλα συντηρήθηκαν ευρήματα από τις ανασκαφές των τελευταίων τριών ετών, με βάση την κατάσταση διατήρησης τη στιγμή της εύρεσης του αντικειμένου, την σπουδαιότητά του και την χρησιμότητά του στην αρχαιολογική έρευνα.

Τέλος εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν και στο χώρο των ανασκαφών για την αποκάλυψη, επί τόπου συντήρηση και κατά περίπτωση μεταφορά στο χώρο των εργαστηρίων ευπαθών ευρημάτων (αποκάλυψη σκελετικού υλικού, κτερισμάτων ταφών, αγγείων, τμημάτων ψηδιδωτών δαπέδων και επενδύσεις τοίχων).

Το προσωπικό στα εργαστήρια στην Ηγουμενίτσα ασχολήθηκε με τη συντήρηση των ευρημάτων που προέρχονται από τις σωστικές ανασκαφές των τελευταίων ανασκαφικών περιόδων, τόσο στο χώρο των εργαστηρίων όσο και στους χώρους των ανασκαφών. Παράλληλα συντηρήθηκαν και ευρήματα παλαιότερων ανασκαφών στα πλαίσια οργάνωσης του υλικού ποπυ προορίζεται για την έκθεση του νέου, υπό κατασκευή, Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας.

Χρηματοδότης: YΠ.ΠΟ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΑΕ, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2000 -

Τόπος:

  • Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γεώργιος Μωραΐτης
Συντηρητής
Τηλ: +30 26610 38124
Fax: +30 26610 43492
e-mail:hepka@culture.gr
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις