Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση κεραμικών ευρημάτων στο εργαστήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαλαμίνας
Στην ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων λειτουργεί Τμήμα Συντήρησης το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση αρχαιολογικών αντικειμένων. Στο τμήμα απασχολούνται Συντηρητές ΤΕ, ΔΕ και Τεχνικοί Συντήρησης.
Για τα κινητά αντικείμενα που προέρχονται από τους χώρους ευθύνης της, η Εφορεία διαθέτει εργαστήρια συντήρησης που βρίσκονται:
1) Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
2) Στον αποθηκευτικό χώρο του Ελληνικού
3) Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας

Το προσωπικό που τα στελεχώνει είναι σε θέση να πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης σε αντικείμενα από κεραμικό, μέταλλο, λίθο κ.ά. που εισρέουν στα εργαστήρια από ανασκαφικές έρευνες (σωστικές ή μη), είναι μουσειακά εκθέματα ή τμήματα μνημείων.
Οι συντηρητές της Εφορείας είναι επίσης υπεύθυνοι για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (στερεώσεις επιφάνειας, καθαρισμοί, συμπληρώσεις, κ.ά.) και στα κατά τόπους μνημεία που ελέγχει η Εφορεία, όταν δεν πρόκειται για εργασίες αναστήλωσης.
Η Εφορεία έχει επίσης συνδράμει κατά το πρόσφατο παρελθόν έκτακτες ανάγκες άλλων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ παρέχοντας αθρώπινο δυναμικό ή/και πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή των χώρων συντήρησης.
Στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαλαμίνας, συντηρήθηκαν κατά το έτος 2009, 80 κεραμικά αντικείμενα. Πρόκειται για αντικείμενα που προέκυψαν κατά τις εργασίες για το δίκτυο αποχέτευσης στη Σαλαμίνα (48 αντικείμενα), από ανασκαφές οικοπέδων στη Σαλαμίνα (29 αντικείμενα), καθώς και αντικείμενα από την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαλαμίνας (3 αντικείμενα).

Ημερομηνία:

01/01/2009 - 31/12/2009

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γιαρμενίτης Ιωάννης
Συντηρητής ΠΕ
Τηλ: 210 4180992
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις