Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020
Tο νέο πρόγραμμα για τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2014. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ανήκει στα επιδοτούμενα προγράμματα «τέταρτης γενιάς», ενσωματώνονται τα Προγράμματα «Πολιτισμός 2007-2013» και «MEDIA».
Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 1.462 εκ. €.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων: το υποπρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, για το οποίο αρμόδιο είναι το τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το υποπρόγραμμα MEDIA, για το οποίο αρμόδιο είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΝΠΙΔ του ΥΠΠΟΑ) και τη διατομεακή συνιστώσα, η οποία θα ξεκινήσει από το 2016 και θα λειτουργήσει ως μηχανισμός εγγυοδοσίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ο μηχανισμός εγγυοδοσίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο γενικό πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος πρόκειται να ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ, οι υπό ένταξη χώρες, oι υποψήφιες για ένταξη χώρες, οι χώρες της ΕΖΕΣ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Επιλέξιμοι φορείς:
Δημόσιοι, ιδιωτικοί, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό, οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα και έχουν συσταθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.

Συντονιστικός φορέας του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη στην Ελλάδα είναι το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http://creative-europe.culture.gr
 
 
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2014 - 01/01/2020

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Γιώργος Καλαμαντής 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Τηλ: +30 210 32 22 844 
Fax: +30 210 33 10 796 
E-mail: ced.greece@culture.gr

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διάφοροι, Νεώτερος Πολιτισμός

Ετικέτες:

Εκδηλώσεις:

Έτος:

2014
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις