Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ενίσχυση περιοδικών
Το Πρόγραμμα ενίσχυσης περιοδικών της Αθήνας και της επαρχίας με σκοπό τη διοργάνωση επισκέψεων γνωριμίας και διαλέξεων από έλληνες λογοτέχνες της επαρχίας και του κέντρου αντίστοιχα, υλοποιείται με την υποβολή αιτήσεως από τα ενδιαφερόμενα περιοδικά, στην οποία επισυνάπτεται συμπληρωμένο έντυπο ερωτηματολόγιο με πληροφοριακά στοιχεία για την όλη εκδήλωση και την φιλοξενία του τιμώμενου συγγραφέα (συνημμένο έντυπο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. - Στοιχεία προσκαλούμενου συγγραφέα​
- Όνομα :
- Επώνυμο:
- Φιλολογικό ψευδώνυμο (εάν υπάρχει):

2. - Ημερομηνία επίσκεψης 

3. - Υπεύθυνος οργάνωσης: ΤΗΛ. FAX:

4. - Ανάλυση δαπάνης 
- αεροπορικό εισιτήριο :
- διαμονή - διατροφή :
- λοιπά έξοδα εκδηλώσεων (προσκλήσεις κλπ) :


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συνολική δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ . Εξ αυτών τα 300 ευρώ θα δοθούν ως αμοιβή στον προσκαλούμενο συγγραφέα εκ μέρους του περιοδικού.
Το περιοδικό αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να δημοσιεύσει σε ένα επόμενο της εκδήλωσης τεύχος του τουλάχιστον ένα οκτασέλιδο αφιέρωμα στο έργο του προσκεκλημένου συγγραφέα.

5.- Πλήρης ονομασία φορέα που θα επιχορηγηθεί από το ΥΠΠΟ (νομική μορφή, καταστατικό).

6.- Στοιχεία Αξιολόγησης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς εφόσον κατά το προηγούμενο έτος οργάνωσαν παρόμοια εκδήλωση να παράσχουν κάθε στοιχείο που αποδεικνύει την επιτυχία της καθώς επίσης και την απήχηση που είχε στο κοινό στο οποίο απευθυνόταν (δημοσιεύσεις στον τύπο, επίσημοι σχολιασμοί από τους αρμόδιους φορείς, φωτογραφίες κ.λ.π)​

Τόπος:

  • Ελλάδα

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Γράμματα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις