Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Σχεδιασμός Συνεδρίων

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμμάτων, Βιβλίου & Ψηφιακού Περιεχομένου ανήκει και η ενίσχυση Συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων (Συμπόσια, Συναντήσεις, Ημερίδες κλπ.). Για την χορήγηση Αιγίδας ή οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται έγκαιρη υποβολή αιτήματος στην Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής (ΔΕΠΠ)/Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου & Ψηφιακού Περιεχομένου.

Προκειμένου να σχεδιαστεί ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μας, στο πλαίσιο της συνεδριακής πολιτικής του Υ.ΠΠ.Ο.Α , που στοχεύει να αναδείξει τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μέσω του συνεδριακού τουρισμού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι επιστημονικοί, πολιτιστικοί και λοιποί φορείς, να αποστείλουν στην Υπηρεσία τα κατωτέρω απαραίτητα στοιχεία:

1. Αίτηση - έγγραφο με συνοπτικό ιστορικό της συνεδριακής εκδήλωσης.
2. Δελτίο Συνεδρίου, που καλύπτει βασικά και απαραίτητα στοιχεία.
3. Αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων.
4. Προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασιών και εκδηλώσεων.
5. Κατάλογο ομιλητών.

Μετά την υποβολή αιτήματος ακολουθεί αξιολόγηση των αιτημάτων και υλοποίηση.
Πληροφορίες παρέχονται στο Τηλέφωνο: 210 8201705​

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Γράμματα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις