Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προγραμματικές Συμβάσεις του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων
Οι τύποι της προγραμματικής σύμβασης την οποία αποδέχονται οι Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι: _x000D_
_x000D_
· Προγραμματική Σύμβαση Θερινών Κινηματογράφων _x000D_
· Προγραμματική Σύμβαση Χειμερινών Κινηματογράφων μερικών προβολών (3 έως 4 εβδομαδιαίως) _x000D_
· Προγραμματική Σύμβαση Χειμερινών Κινηματογράφων καθημερινής προβολής _x000D_
_x000D_
Οι Δήμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: _x000D_
Να διαθέτουν είτε θερινό κινηματογράφο είτε χειμερινή αίθουσα και Ο κινηματογράφος να διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. _x000D_
_x000D_
Εφ' όσον συντρέχουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού το επιτρέπει, ο Δήμος εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατόπιν αιτήσεώς του, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες του χώρου και της μηχανής προβολής._x000D_
Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιείται εφ' όσον εξασφαλισθούν και οι εγκρίσεις από την επιτροπή του ΕΠΤΑ. _x000D_

Τόπος:

  • Ελλάδα

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Κινηματογράφος και Οπτικοακουστικά μέσα, Σύγχρονος Πολιτισμός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις