Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Νιόκαστρο Πύλου. Αποκατάσταση Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

​Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος βρίσκεται εντός του Νιόκαστρου της Πύλου. Πόκειται για τετράγωνης κάτοψης ναό, με οκταγωνικό τρούλο που στηρίζεται σε τέσσερις ογκώδεις πεσσούς και περικλείεται στις τρεις πλευρές του από περίβολο. Το κτήριο εντασσόταν αρχικά στον οικοδομικό ιστό του οικισμού της εποχής της Τουρκοκρατίας. Ιδρύθηκε αρχικά ως οθωμανικό τέμενος, επί των ημερών του σουλτάνου Μουράτ Γ΄ (1573 - 1595), μετετράπη σε καθολική εκκλησία κατά την περίοδο της ενετοκρατίας (1686-1715), ενώ ως χριστιανικός ναός λειτούργησε και μετά ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους. Βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από την ανασκαφική έρευνα αναγνωρίστηκαν πέντε συνολικά οικοδομικές φάσεις.

Το έργο «Νιόκαστρο Πύλου. Αποκατάσταση Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 15/12/2010 – 31/12/2015 και προϋπολογισμό 1.400.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης, Αναστήλωσης και Συντήρησης Κάστρων Επαρχίας Πυλίας.

Οι εργασίες περιελάμβαναν την απομάκρυση των μεταγενέστερων επεμβάσεων και την αποκατάσταση του μνημείου στην αρχική αρχιτεκτονική του μορφή, με ανάδειξη των οικοδομικών του φάσεων. Στον κυρίως ναό έγινε αντικατάσταση κεραμιδιών στέγης, αρμολόγημα θόλων, περίσφιξη του τυμπάνου του τρούλου, στερεώσεις και συμπληρώσεις λιθοδομών, πλήρωση ρηγματώσεων, εφαρμογή ενεμάτων, τοποθέτηση ελκυστήρων, συντήρηση και συμπληρώσεις επιχρισμάτων, αποκατάσταση ανοιγμάτων, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, αποκατάσταση δαπέδου, συντήρηση του μιχράμπ και του ξύλινου τέμπλου, κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εσωτερικού φωτισμού. Εξωτερικά, συντηρήθηκαν τα λιθόστρωτα, κατασκευάστηκαν χυτά δάπεδα ανατολικά και βόρεια του ναού και αποκαταστάθηκε το σύστημα συλλογής ομβρίων. Έγινε επίσης αποκατάσταση του προστώου, του μιναρέ και του κωδωνοστασίου, και διαμορφώθηκε πρόσβαση για ΑΜΕΑ.  

Με την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών αντιμετωπίστηκαν όλες οι φθορές του μνημείου, το οποίο παραδόθηκε πλήρως αποκατέστημενο και επισκέψιμο. Αποκαταστάθηκε η αρχιτεκτονική του μορφή και αναδείχθηκαν όλες οι οικοδομικές του φάσεις (δηλαδή η αρχική λειτουργεία του ως οθωμανικού τεμένους και η μεταγενέστερη ως χριστιανικού ναού) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Έτσι οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια του μνημείου και να αντιληφθούν την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής στο Νιόκαστρο.    


Χρηματοδότης; Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", ΕΣΠΑ 2007-2013​

Έταιρος:  Επιστημονική Επιτροπή Ανάδειξης, Αναστήλωσης και Συντήρησης Κάστρων Επαρχίας Πυλίας

Ημερομηνία:

15/12/2010 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Πύλος, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Νικόλαος Ζίας
Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​

Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά​
Αρχαιολόγος, Αν. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας​

Δημήτριος Κουβαράς 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας​

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2010
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις