Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανστήλωση Μνημείων Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά

​Το έργο «Ανστήλωση Μνημείων Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 14/2/2011 - 31/12/2015 και προϋπολογισμό 1.462.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων).

Το έργο αφορούσε στην αποκατάσταση και ανάδειξη σε τμήματα του βυζαντινού οικισμού, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονταν  επεμβάσεις στερέωσης και αποκατάστασης σε κτήρια κοσμικής αρχιτεκτονικής και εργασίες διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο τους (παλάτι, συγκρότημα πίσω από το παλάτι, οικία Λάσκαρη), σωστικές εργασίες στη Μονή Περιβλέπτου,  εργασίες για την τοποθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρολομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων.

Στο παλάτι έγινε διαμόρφωση του δαπέδου των ισόγειων χώρων (στην ανατολική πτέρυγα), κατασκευή δαπέδου και κάλυψη με ξύλινο έδρανο του περιμετρικού θρανίου στην αίθουσα του θρόνου, κάλυψη με επίχρισμα των θόλων, των εσωτερικών χώρων και των στοών, αρμολογήματα, μικρές κατασκευαστικές επεμβάσεις (συμπλήρωση στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, χειρολισθήρων κλπ.). Επίσης πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των σωζόμενων αρχαιολογικών καταλοίπων και εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας έμπροσθεν του παλατιού.Στο συγκρότημα πίσω από το παλάτι πραγματοποιήθηκε αναστήλωση της βόρειας πτέρυγας (στερέωση της άνω στάθμης της σωζόμενης τοιχοδομίας, κατασκευή ξύλινης στέγης και κεράμωση της πρώτης οικοδομικής φάσης του τρικλίνου, τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων κάτω από την περιοχή έδρασης της ξύλινης στέγης, διαμόρφωση ανοιγμάτων).Στην οικία Λάσκαρη οι εργασίες περιλαμβάνουν ενισχύσεις του οικοδομικού οργανισμού, κτίσιμο των τυμπάνων των αψιδωμάτων του τρικλίνου, αποκατάσταση ανοιγμάτων, διαμόρφωση δαπέδων, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο.Στη Μονή Περιβλέπτου έγιναν σωστικές εργασίες, που περιελάμβαναν τη μερική ανακεράμωση της στέγης.     

    Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου συμβάλλουν στη δημιουργία επισκέψιμων πυρήνων εντός του αρχαιολογικού χώρου στη βελτίωση της επισκεψιμότητας και στην αποκατάταση ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών κτηρίων του βυζαντινού οικισμού, κυρίως κοσμικής αρχιτεκτονικής (παλάτι, συγκρότημα πίσω από το παλάτι, οικία Λάσκαρη)


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", ΕΣΠΑ 2007-2013

Έταιρος:  Επιστημονική Επιτροπή Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά

Ημερομηνία:

14/02/2011 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Μυστράς, Λακωνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Στέφανος Σίνος
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​

​Ευθύμιος Γεωργακάκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας​

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις