Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση δυτικής πτέρυγας του Ιπποτικού Καταλύματος της Ισπανίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Το ιπποτικό κατάλυμα της Ισπανίας (των ιπποτών της Ιβηρικής Χερσονήσου) αποτελείται από δύο κτίρια, που διαχωρίζονται στο ισόγειο από δρόμο και συνδέονται στον όροφο με καμαροσκέπαστο διαβατικό. Σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση τα δύο ανεξάρτητα αρχικά κτίρια ενοποιήθηκαν με την κατασκευή θόλου πάνω από τον ενδιάμεσο δρόμο και επεκτάθηκε η μεγάλη αίθουσα του ορόφου πάνω από το διαβατικό. Κατά την Τουρκοκρατία, στη μεγάλη αίθουσα συναθροίσεων του ορόφου (της οποίας είχε καταρρεύσει η στέγη), κτίστηκε αρχικά μία διώροφη ορθογώνιας κάτοψης κατοικία, με δύο οντάδες και χαγιάτι στο ανώγι και εξωτερική ξύλινη σκάλα, που αργότερα επεκτάθηκε σε τριώροφη κατοικία κάτοψης Γ. Η κατοικία αυτή στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και έφτασε ως τις μέρες μας σε ερειπιώδη κατάσταση.

 Σε συνέχεια προηγούμενων εργασιών, με τις οποίες είχε αποκατασταθεί η ανατολική πτέρυγα, το έργο επικεντρώθηκε στην αναστήλωση της δυτικής πτέρυγας. Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση δυτικής πτέρυγας του Ιπποτικού Καταλύματος της Ισπανίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 1/1/2011 – 30/11/2015 και προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων). Στο πλαίσιο του έργου καθαιρέθηκαν οι νεώτερες προσθήκες και αποκαταστάθηκαν οι χώροι κατοικίας του ορόφου, συμπεριλαμβανομένου του ιπποτικού μαγειρείου, καθώς και του νοτιοδυτικού δωματίου. Έγιναν επεμβάσεις στερέωσης και αποκατάστασης της τοιχοποιίας,  (στερεώσεις τοιχοποιιών με αρμολογήματα όπου κριθεί απαραίτητο κλπ.), επιχρίσεις εσωτερικών επιφανειών, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις των πλακιδίων των δαπέδων, στεγάνωση και κατασκευή δωμάτων με ειδική ξυλεία, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις και τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού για το κοινό.    

   Με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του ιπποτικού Καταλύματος της Ισπανίας, με στόχο τη γνωριμία του κοινού με την οργάνωση και τη λειτουργία του Τάγματος και την «αναβίωση» ενός τυπικού ιπποτικού κτηρίου με πολυδιάστατο χαρακτήρα, το οποίο θα λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθιστώντας το μνημείο σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της πόλης και για τον τοπικό πληθυσμό. 


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", ΕΣΠΑ 2007-2013​

Έταιρος: Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ​

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 30/11/2015

Τόπος:

  • Ρόδος, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ιωάννης Κίζης
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​

Γεώργιος Ντέλλας
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις