Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάδειξη και επισκεψιμότητα των οχυρωματικών μνημείων των μόλων του μεσαιωνικού λιμνανιού της πόλης της Ρόδου

​Το έργο «Ανάδειξη και επισκεψιμότητα των οχυρωματικών μνημείων των μόλων του μεσαιωνικού λιμνανιού της πόλης της Ρόδου» περιλαμβάνει εργασίες στους δύο μόλους του μεσαιωνικού λιμανιού: των Μύλων και του Αγίου Νικολάου. Εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 1/12/2010 – 30/9/2015 και προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων).Το έργο περιελάμβανε εργασίες στους δύο μόλους του μεσαιωνικού λιμανιού (των Μύλων και του Αγίου Νικολάου), αποτελώντας τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος αποκατάστασης, ανάδειξης και απόδοσης στο κοινό των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων των θαλάσσιων οχυρώσεων και των τριών μόλων των λιμανιών της Μεσαιωνικής Πόλης.  Στο μόλο των Μύλων πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές έρευνες, στερέωση και συμπλήρωση λιθοδομών, κατασκευή περιμετρικής ζώνης περιπάτου, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμοί, και τοποθετήθηκε υλικό ενημέρωσης και κατεύθυνσης των επισκεπτών. Στο Φρούριο Αγίου Νικολάου, σε συνέχεια παλαιότερων εργασιών, ολοκληρώθηκε η επιφανειακή συντήρηση –στερέωση του ανατολικού τμήματος του μεσαιωνικού περιτειχίσματος της πρώτης οικοδομικής φάσης του φρουρίου, έγινε διαμόρφωση των προσβάσεων προς τους επισκέψιμους χώρους και τοποθετήθηκε ενημερωτικό υλικό.      

  Με την ολοκλήρωση των εργασιών παραδόθηκαν ως επισκέψιμα μνημεία ο μεσαιωνικός προμαχώνας των Μύλων και το Φρούριο του Αγίου Νικολάου, τα οποία εντάσσονται στο αρχαιολογικό περιβάλλον της Μεσαιωνικής πόλης ως αναπόσπαστο λειτουργικό  τμήμα του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. 


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", ΕΣΠΑ 2007-2013​

Έταιρος: Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ​

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/12/2010 - 30/09/2015

Τόπος:

  • Ρόδος, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Ιωάννης Κίζης
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​

Αικατερίνη Μανούσου-Ντέλλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2010
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις