Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάπλαση νοτίου τμήματος δυτικού αναχώματος ενετικών οχυρώσεων Παλιάς Πόλης Χανίων και λειτουργία του ως οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου

Το έργο «Ανάπλαση νοτίου τμήματος δυτικού αναχώματος ενετικών οχυρώσεων Παλιάς Πόλης Χανίων και λειτουργία του ως οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου», εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 4/9/2013 – 30/6/2016 και προϋπολογισμό 425.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων).

Το έργο περιελάμβανε τη διαμόρφωση και συνολική ανάπλαση του νοτίου τμήματος της δυτικής επιχωμάτωσης των ενετικών οχυρώσεων της πόλης των Χανίων. Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί από απορρίμματα, βλάστηση και άχρηστα υλικά, απομακρύνθηκε ο παλαιός εξοπλισμός της παιδικής χαράς και οι στύλοι της ΔΕΗ που δεν βρίσκονταν σε λειτουργία. Έγινε αποκατάσταση και διαμόρφωση κλιμάκων πρόσβασης, κατασκευάστηκαν πέτρινα τοιχία και στηθαία, έγινε διευθέτηση των ομβρίων, διαμόρφωση διαδρομών (με λιθόστρωτα, επιφάνειες πατημένου χώματος κλπ), φυτεύσεις και περιποίηση υπάρχουσας βλάστησης, εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου, καθώς και παραγωγή ενημερωτικού υλικού.    

 Στόχος του έργου ήταν να αναδείξει τις ενετικές οχυρώσεις, αλλά και να προσφέρει μια ομαλή και ευχάριστη χρήση της περιοχής στους μόνιμους κατοίκους και τους εποχιακούς επισκέπτες. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργήθηκε ένας χώρος πρασίνου και περιπάτου, με διαμορφώσεις που βασίζονται στην ιστορικότητα του χώρου και στις μνήμες της περιοχής.       


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμο ύ και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", ΕΣΠΑ 2007-2013

Έταιρος: Επιστημονική Επιτροπή Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης​

Ημερομηνία:

04/09/2013 - 30/06/2016

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μιχάλης Ανδριανάκης​

Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​


Ετικέτες:

Έτος:

2013
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις