Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συντήρηση και αποκατάσταση του Βυζαντινού Τείχους Χανίων Κρήτης

Το βυζαντινό τείχος Χανίων έχει θεμελιωθεί σε υπολείμματα παλαιότερης οχύρωσης των ελληνιστικών χρόνων και στο μεγαλύτερο μέρος του έχει κατασκευαστεί με οικοδομικό υλικό από την αρχαία Κυδωνία σε δεύτερη χρήση. Διατηρείται σε μεγάλο ύψος σε αρκετά τμήματα, και είναι κτισμένο κατά το ψευδοϊσόδομο τραπεζιόσχημο σύστημα δόμησης και συνίσταται από ανισοϋψείς στρώσεις λίθων από καφετί απόχρωση ψαμμίτη. Το περίγραμμά του είναι ακανόνιστο και αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα, που διακόπτονται από μικρούς ορθογώνιους ή πολυγωνικούς πύργους, ενώ σε ορισμένα σημεία απλώς συμπληρώνει το φυσικό οχυρό βράχο. Στο τείχος υπήρχαν τέσσερις πύλες από τις οποίες σήμερα δεν διατηρείται καμία.

Το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του Βυζαντινού Τείχους Χανίων Κρήτης», εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 15/7/2011 – 15/12/2015 και προϋπολογισμό 1.050.000 ευρώ. Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με επίβλεψη της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης (του πρώην Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων).

Οι εργασίες αποτέλεσαν συνέχεια παλαιότερων μικρών επεμβάσεων και αφορούσαν κυρίως στην προστασία του νοτίου τμήματος του μνημείου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσίαζε. Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί από τη βλάστηση, απομάκρυνση ξένων ή νεωτερικών υλικών, στερέωση της τοιχοποιίας με συντηρήσεις λίθων, συμπληρώσεις, εφαρμογή ενεμάτων, συγκολλήσεις δομικού υλικού, κλπ. Στον περιβάλλοντα χώρο έγιναν αποχωματώσεις, καθαρισμοί, απομάκρυνση υπολειμμάτων νεωτερικών κτισμάτων και επιχώσεων, αποχωματώσεις,  διαμορφώσεις, καθώς και παραγωγή ενημερωτικού υλικού.     

Με τις εργασίες παραδόθηκε αποκατεστημένη και επισκέψιμη η όψη του βυζαντινού τείχους, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του μνημείου και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.      ​


Χρηματοδότης: Υπουργείο Πολιτισμο ύ και Αθλητισμού

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", ΕΣΠΑ 2007-2013​

Έταιρος: Επιστημονική Επιτροπή Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης

Ημερομηνία:

15/07/2011 - 15/12/2015

Τόπος:

  • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εταίροι:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

​Μιχάλης Ανδριανάκης

Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής​​                                                                         


Θέμα:

Αρχαιότητες

Ετικέτες:

Έτος:

2011
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις